Woman walking in forest

Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys mahdollistaa ilmastotekoja

Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys mahdollistaa ilmastotekoja

Kuntien ilmastotoimien suunnittelussa, päätöksenteossa ja seurannassa on tärkeää ymmärtää, paljonko hiiltä on varastoitunut ympäristöön ja missä hiilivarastot sijaitsevat. Paikkaan sidotun aineiston avulla ilmastovaikutukset voidaan sitoa osaksi käytännön maankäytön suunnittelua. Vuonna 2021 osaksi AFRYä liittynyt Simosol Oy tuotti HSY:lle selvityksen pääkaupunkiseudun hiilivarastoista.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat sitoutuneet hiilineutraalisuustavoitteeseen, minkä takia niillä on tarve arvioida ja seurata maaperään ja kasvillisuuteen sitoutuneen hiilen määrää sekä mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ylläpitämään hiilivarastoja ja ohjaamaan hiilinielujen kehittymistä hiilineutraalisuustavoitteen näkökulmasta oikeaan suuntaan. Tähän tietotarpeeseen hiilivarastoista vastattiin vuonna 2020 toteutetussa hankkeessa, jossa mukana oli neljä pääkaupunkiseudun kuntaa: Espoo, Kauniainen, Helsinki ja Vantaa.

Hankkeessa tuotettiin kattava hiilipaikkatietoaineisto, joka sisältää hiilivarastot ja näiden vuotuisen muutoksen kaikilla viheralueilla metsistä pihanurmikoihin. Aiemmin tuotettu maanpeiteaineisto ja sen sisältämä tarkka kasvillisuuden korkeustieto mahdollisti jopa yksittäisten piha- ja kadunvarsipuiden huomioimisen aineiston tuloksissa.

Selvityksen lähdeaineistoina käytettiin kaupunkien toimittamia paikkatietomuotoisia metsävaratietoja sekä viheraluehoitoluokitusta. Näitä aineistoja täydennettiin Suomen Metsäkeskuksen (SMK) avoimilla metsävaratiedoilla, valtakunnan metsien inventointitiedoilla (VMI) sekä tarkastelualueelle aiemmin toteutetulla seudullisella maanpeiteaineistolla (SMPA). Näiden lähdeaineistojen kautta tulosaineiston ulkopuolelle jäivät pääasiassa vain rakennukset, päällystetyt maanpinnat sekä vesialueet.

Selvityksessä tuotettu tietovaranto mahdollistaa kaupungeille kokonaisvaltaisesti kestävien hiilitoimien suunnittelun, jossa otetaan huomioon eri viheralueiden ja viherrakenteiden erilaiset arvot sekä kasvillisuuden että maaperän merkitys hiilitaseelle.

Tuotettu aineiston on julkaistu avoimesti HSY:n karttapalvelussa, jossa selvityksen tulokset ovat vapaasti tarkasteltavissa erillisinä karttatasoina kunnittain.

Tutustu selvitykseen tarkemmin HSY:n sivuilla.

Pääkaupunkiseudun hiilinielut kartalla
Kartalla esitettävä paikkatietoaineisto sisältää tietoa pääkaupunkiseudun kasvillisuuskohteisiin ja maaperään sitoutuneen hiilen määrästä sekä tiedon siitä, sitooko kohde hiilidioksidia vai vapauttaako se sitä.

Projektin tiedot:

  • Hanke: Selvitys pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja -varastoista
  • Asiakas: HSY
  • Aikataulu: 2020
  • Simosolin (liittyi osaksi AFRYä vuonna 2021) rooli: Lähtötietojen kokoaminen eri aineistoista ja niiden pohjalta hiilinielujen laskenta ja mallinnus.
Sunny pine forest in autumn
Juho Penttilä - Head of Carbon and Earth Services
Juho Penttilä
Head of Carbon and Earth Services

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Juho Penttilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Ota yhteyttä: Victoria Poljatschenko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.