Ground investigations machinery in a city waterfront

Pilaantuneen maaperän kunnostus Espoon Laajalahdessa

Pilaantuneen maaperän kunnostus Espoon Laajalahdessa

Kunnostettu alue toimi aiemmin mm. lumenkaatopaikkana ja asfalttirouheen varastointialueena ja nyt se kunnostetaan.

Kohteessa tehdyissä tutkimuksissa alueen maaperässä oli todettu VNa:ssa 214/2007 esitetyt ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia metalleja, PCB-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä. Lisäksi alueen maaperässä todettiin asfalttirouhetta ja sekalaista jätettä. Kohde kunnostettiin Retail Park -tyyppistä kaupallista toimintaa varten kahdessa vaiheessa vuosien 2017-2018 ja 2020 aikana. Kunnostusalueelta kaivettua asfalttirouhetta hyöty käytettiin kohteen maanrakentamisessa kohteeseen laaditun MARA-ilmoituksen ja ympäristöluvan mukaisesti.

AFRYn asiantuntijat ovat hoitaneet kohteen pilaantuneen maaperän kunnostuksen valvonnan ja toteuttaneet kunnostusta koskevan orsi- ja pohjaveden tarkkailun. Rakentamista varten olemme toimineet riippumattomana laadunvalvojana sekä laatineet asfalttirouheen hyötykäyttöä koskevan MARA-ilmoituksen ja ympäristölupahakemuksen.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: NSF IV Fin NewCo 1 Oy
  • Hanke: Pilaantuneen maaperän kunnostus
  • Aika: 2017-2018, 2020
  • AFRYn rooli: tutkimukset