Uusikummun alue Espoossa

Rinnakkaisten rakennusprojektien koordinointi ja valvonta Espoon Uusikummussa

AFRY on vastannut rinnakkaisten rakennusprojektien koordinoimisesta ja valvonnasta Espoon Uusikummussa

Espooseen on muodostunut täysin uusi alue Uusikumpu, joka palvelee kaupunkilaisia eri elämänvaiheissa. Kyseessä on Niittykummussa sijaitseva Outokumpu Oy:n entinen toimintapaikka, joka jäi tyhjilleen, kun Outokumpu Oy muutti uusin tiloihin Helsinkiin.

Uutta elämää alueelle alkoi suunnitella Varma, joka osti kiinteistöt Outokumpu Oy:ltä. Katualueet siirtyivät samalla Espoon kaupungin hallintaan. Vuosina 2018–2023 Uusikummusta on purettu vanhoja toimistorakennuksia, muutettu vanhojen käyttötarkoitusta ja rakennettu myös täysin uusia. Tavoitteena on ollut luoda ympäristö, jossa lasten, toimistotyöntekijöiden ja alueen asukkaiden polut kohtaavat.

Uusikumpu

AFRY on vastannut alueella vuodesta 2018 lähtien projektinjohdosta ja valvonnasta. AFRYn yksi tärkeimmistä tehtävistä on ollut varmistaa, että alueella samanaikaisesti tehtävät rakennusprojektit ovat edenneet sujuvasti toisiaan häiritsemättä. AFRYn vastuulla on ollut rakennushankkeiden koordinaatio ja kaikkien hankkeisiin liittyvien sidosryhmien tavoitteiden yhteensovittaminen.

"Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen hanke, sillä koordinoitavaa on ollut paljon", AFRYn projektinjohtaja Jyrki Laurinen sanoo.

Rakennushankkeissa on toiminut lukuisia eri organisaatioita Espoon kaupungin ja Varman lisäksi. AFRYn asiakas hankkeessa on ollut Varma.

Varman rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälän mukaan AFRY on suoriutunut tehtävistään hyvin, kun huomioidaan alueen laajuus, siellä yhtäaikaisesti käynnissä olleiden Varman omien rakennushankkeiden lukumäärä ja monimuotoisuus sekä myös samanaikaisesti käynnissä olleet Espoon kaupungin kadunrakennushankkeet

Lasten turvallisuuden takaaminen alueella on ollut AFRYn ykkösprioriteetti

Alueen uudistus käynnistyi vuonna 2018, kun Outokumpu Oy:n entistä pääkonttoria alettiin muuntaa kouluksi 500 sadalle oppilaalle. Kyseessä on yksi suurimpia käyttötarkoituksenmuutosprojekteja. Varma omistaa vuonna 2019 avatun koulurakennuksen, jota Espoon kaupunki vuokraa.

Kun koulu valmistui ja oppilaat aloittivat siellä opintonsa, rakennustyöt alueella jatkuivat. AFRYn tehtävä oli projektien koordinoinnin lisäksi varmistaa oppilaiden turvallisuus alueella liikkuessa. "Lasten turvallisuuden takaaminen on ollut aivan ykkösprioriteetti", Laurinen kertoo.

Niittykummun koulu
Niittykummun koulu

Lisäksi koulun henkilökunnan sekä Varman edustajan kanssa on ollut tarve päivittää rakennusprojektien etenemisen mukaan saattoliikenne ja koulumatkareittejä. ”Vuosien varrella ei ole sattunut yhtään onnettomuutta, eikä mainittavia vaaratilanteita, hyvän ennakoinnin ja avoimen keskustelun ansiosta”, Laurinen kertoo tyytyväisenä. ”Järjestelyjä on ratkottu yhdessä, kaikkien osapuolten tarpeet huomioiden”, hän lisää.

Espoon kaupungin vuokrauspäällikkö Jani Lundell on tyytyväinen AFRYn projektinjohtoon alueella. Lundellin mielestä AFRY hoiti hyvin vuokralais- ja projektikokoukset sekä tiedottamisen kouluprojektin aikana.

”Erityisen hyvin AFRY onnistui kuuntelemaan asiakasta ja huomioimaan sekä toteuttamaan erityistoiveita”, Lundell sanoo.

Lundell kertoo projektin pysyneen erinomaisesti tavoitteissaan talouden ja laadun osalta, ja tässä onnistumisen hän uskoo olevan hyvän projektijohtamisen ansiota.

AFRY projektinjohtajana koko alueen muutosprosessissa

Koulun lisäksi alueella on tehty samanaikaisesti useita eri projekteja. Vanhoja toimistorakennuksia on purettu, katuinfraa on rakennettu ja tilamuutoksia on tehty muun muassa Aarni Uusikumpu Business Parkiin. Täysin uusia rakennuksia ovat koulun läheisyyteen syksyllä 2022 valmistunut liikuntahalli, alueella työskenteleviä ja asuvia palveleva pysäköintilaitos sekä syksyllä 2023 valmistunut rakennus, jonka alakerta on tarkoitettu päiväkodin käyttöön ja ylemmät kerrokset asunnoiksi. Kyse ei ole siis vain yhdestä projektista vaan koko alueen kehittämisestä. Projektinjohdon osalta AFRYn koordinaatiovastuu ulottui kaikkiin näihin erillisiin projekteihin.

Uusikummun alue Espoossa

AFRY on myös ollut hankinta- ja toteutusvastuussa alueen energiamuodoista. Uusikummussa on uudisrakentamisen yhteydessä haluttu hyödyntää ympäristöystävällisiä energiamuotoja maalämmöstä aurinkopaneeleihin.

Rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävien Lisäksi AFRY valvoi toimistotalojen purkua, pysäköintilaitoksen ja liikuntahallin sekä päiväkoti- ja asuinkerrostalon rakentamista, koulun käyttötarkoituksenmuutosta ja tilamuutosten toteuttamista Business Parkissa. AFRYN valvontatoimeksiantoon kuului rakennus-, LVI- ja sähkövalvonta kaikilta osin.

AFRYn projektinhallintaosaaminen on varmistanut onnistuneen yhteistyön

Asiakkuuspäällikkö Kai Nieminen ISS:ltä on edustanut alueen muutosprosessissa Varmaa, rakennusten käyttäjiä ja vuokralaisia sekä kiinteistöjen ylläpitoa. Hän on tehnyt koko prosessin ajan tiivistä yhteistyötä AFRYn kanssa. Niemisen mielestä yhteistoimintaa AFRYn kanssa kuvaa parhaiten tunne siitä, että ollaan tekemisissä ammattilasten kanssa, joilla on halu ja kyky nähdä asioita myös oman vastuualueensa ulkopuolelta.

Niittykummun päiväkoti
Niittykummun päiväkoti

”AFRYn työntekijät ovat hoitaneet sovitut asiat ja ohjanneet toimintaa oikeaan suuntaan, kun muutostarpeita on tullut esiin”, Nieminen kertoo. Niemisen mielestä AFRY on onnistunut pitämään monesta eri projektista koostuvan kokonaisuuden hallinnassa.

Yhteistyötä on hänen mukaansa edistänyt AFRYn työntekijöiden vahva ammattitaito ja siitä syntynyt molemminpuolinen luottamus. ”Olemme voineet luottaa koko ajan siihen, että tavoite on yhteinen ja että tavoitteeseen pääseminen edellyttää kaikkien projektissa työskentelevien sekä aluetta käyttävien intressien huomioimista oikeassa suhteessa ja oikeaan aikaan.”

Jyrki Laurinen vahvistaa Niemisen ajatukset hyvästä yhteistyöstä projektissa. Vaikka työ on ollut välillä haastavaa monien päällekkäisten rakennusprojektien vuoksi, ratkaisut on aina löydetty vaikeissakin paikoissa. Sitä on edellyttänyt sujuva yhteistyö eri sidosryhmien välillä.

Erityisen tärkeänä Laurinen pitää sitä, että Nieminen toimi alueella hyvin ammattitaitoisena kiinteistömanagerina, joka pystyi tutustuttamaan tiloihin ja joka osasi myös jäsentää erittäin hyvin tarpeet, joihin AFRYn oli helppo tarttua.

AFRY viimeistelee parhaillaan Uusikummussa projektinjohdon tehtäviään, jotka saadaan valmiiksi talven 2024 aikana. Seuraavaksi alue kehittyy useiden asuinkerrostalojen rakentamisella, joiden toteutusorganisaatioista ei vielä ole tietoa.

Projektin tiedot

Asiakas: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hanke: Uusikummun koulun vaihe 1, Uusikummun koulun vaihe 2, Uusikummun alueen vaihe 3, Uusikummun pohjoinen pysäköintilaitos, Uusikummun alueinfra

Aika: 2018–2024

Koko: Aluekokonaisuus, alueen suuruus 8,3 ha

AFRYn rooli: projektinjohto ja valvonta

Ota yhteyttä

Jyrki Laurinen - Yksikönpäällikkö ja projektinjohtaja, Rakennuttaminen

Jyrki Laurinen

Yksikönpäällikkö ja projektinjohtaja, Rakennuttaminen

Ota yhteyttä: Jyrki Laurinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.