man holding ipad in hand digitalisation

Sahanmäen entisen kaatopaikan kunnostus, Hyvinkää

Sahanmäen entisen kaatopaikan kunnostus, Hyvinkää

Hyvinkään Sahanmäen alueella entisellä hiekanottoalueella on sijainnut kaatopaikka 1950-luvulla. Kaatopaikan alue on noin 6 000 m². Alueen osittain vanhentuneen asemakaavan muutos on vireillä ja sen tarkoituksena on tutkia alueen rakentamismahdollisuuksia.

Kohde oli kunnostuksen kannalta haastava, sillä vanhan kaatopaikan jätetäytön syvyys vaihtelee, ollen tehtyjen tutkimusten perusteella jopa 5 metrin syvyydellä maanpinnan alapuolella. Kiinteistöllä sijaitsi lisäksi käytössä olevia rakennuksia. Kunnostuksen haasteena oli myös jätetäytön alla sijaitseva orsivettä pidättävä siltti-/savikerros ja sen päällä oleva orsivesi- ja turvekerros. Entinen kaatopaikka sijaitsi osin Hyvinkään (tunnus 0110651) 1E-luokan pohjavesialueella. Varsinainen pohjavesi on paineellista, joten massanvaihto oli toteutettava pohjan hydraulista murtumaa aiheuttamatta ja pohjaa puhkaisematta

AFRYn asiantuntijat ovat hoitaneet alueen pilaantuneisuustutkimukset, pohjavesiselvitykset, pohja- ja orsiveden tarkkailuohjelmat sekä seurannan, tehneet massanvaihdon geoteknisen suunnittelun sekä laatineet riskinarvion ja tehneet pilaantuneiden maiden kunnostussuunnittelun. Rakentamista varten olemme laatineet ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, laatineet Maaperä kuntoon -avustushakemukset Pirkanmaan ELY-keskukselle ja valvoneet kunnostustyön.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Hyvinkään kaupunki
  • Hanke: Vanhan kaatopaikan kunnostus
  • Aika: 2014 –
  • AFRYn rooli: tutkimukset