water baltic sea

Sataman jätehuollon arvoketju – Case Oulun satama

Sataman jätehuollon arvoketju – Case Oulun satama

Meriliikenteestä päätyy Itämereen merkittäviä määriä ruokajätettä ja jätevesiä. AFRY toteutti yhteistyössä BSAG:n kanssa satamien jätehuollon arvoketjuun liittyvän hankkeen, jossa Oulun satama toimi pilotointikohteena.

Baltic Sea Action Group (BSAG) pyrkii vastuullisen meriliikenteen hankkeellaan Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä vähentämään merenkulun ravinnepäästöjä.

Pilottihankkeessa selvitettiin arvoketjussa kulkevat jätevirrat, niiden hallinta ja hyötykäyttömahdollisuudet sekä tiedonkulku eri toimijoiden välillä ja etsittiin parannusehdotuksia ja toimenpiteitä käytäntöjen muuttamiseen ja tiedonkulun parantamiseen.

Tämä Oulun pilottihanke auttoi tuomaan sidosryhmät yhteen sekä saavuttamaan konkreettisia yhteistyötuloksia, kuten lastiruumien pesuveden käyttö arvokkaiden yhdisteiden (mm. ravinteiden) talteen ottamiseksi. Kokonaisuudessaan pilottihankkeella saatiin kasvatettua yhteistyötä sataman ja meriliikenteen jätehuollon arvoketjussa.

Asiakkaan kommentti

AFRYn ja BSAG:n pilottihanke tarkasteli sataman jätehuollon arvoketjua täysin uudella tavalla, joka selvensi erityisesti tiedon kulkua arvoketjussa. Haastatteluissa ja työpajassa oli ilo huomata, kuinka toimijat yhdessä löysivät keinoja tietokatkosten välttämiseksi. Hyvin valmistellut haastattelut, antoisa työpaja ja perusteellinen loppuraportti todistivat AFRYn osaamisesta myös hieman erilaisessa toimintaympäristössä: miten kiertotalous toimii ketjussa, joka ulottuu maalta merelle.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Baltic Sea Action Group
  • Hanke: Sataman jätehuollon arvoketju – Case Oulun satama
  • Aika: 2021
  • Sijainti: Oulu
  • AFRYn rooli: Kiertotalous- ja jätehuollon asiantuntija
Minna Pirilä - Head of Strategic Business Development
Minna Pirilä
Head of Strategic Business Development, Vesiliiketoiminta

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Minna Pirilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.