drone footage from above of curvy road among colorful trees

Selvitys biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen laajentamisesta

Selvitys biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen laajentamisesta

AFRY Management Consulting on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kehittämiseksi niin, että Suomen energia- ja ilmastostrategian mukaiset uusiutuvien polttoaineiden päästövähennystavoitteet toteutuisivat kustannustehokkaasti ja teknologianeutraalisti. Selvityksen mukaan biokaasu ja sähköpolttoaineet voitaisiin liittää osaksi jakeluvelvoitetta.

Energia- ja ilmastostrategia edellyttää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoden 2005 tasosta 50 % vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen biopolttoaineiden edistämiseksi on säädetty biopolttoaineiden jakeluvelvoite, jonka mukaan liikennepolttoaineiden jakelijoilla on velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen tietty vähimmäisosuus biopolttoaineita kaikkien kulutukseen luovutettujen liikennepolttoaineiden energiasisällöstä. Vuonna 2020 ja siitä eteenpäin biopolttoaineiden jakeluvelvoite on 20 %.

AFRY Management Consultingin selvityksessä tarkasteltiin jakeluvelvoitteen laajentamista neljään uuteen energialähteeseen:

  • biokaasuun
  • muuta kuin biologista alkuperää oleviin uusiutuviin polttoaineisiin eli sähköpolttoaineisiin
  • kierrätettyihin hiilipitoisiin polttoaineisiin
  • liikennesähköön

Tarkoituksena oli arvioida kaikkien uusitun uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaisten liikenteen uusiutuvan energian velvoitteisiin hyväksyttävien polttoaineiden ja energialähteiden soveltuvuutta Suomen kansalliseen jakeluvelvoitejärjestelmään.

Selvityksen mukaan näistä biokaasu ja sähköpolttoaineet voitaisiin liittää osaksi jakeluvelvoitetta kustannustehokkaasti ja teknologianeutraalisti. Biokaasu olisi yksinkertaisinta tuoda osaksi velvoitejärjestelmää liittämällä metaanin (fossiilinen ja uusiutuva) liikennekäyttö osaksi jakeluvelvoitetta. Sähköpolttoaineet voitaisiin tuoda osaksi jakeluvelvoitetta polttoainekohtaisesti sen jälkeen, kun nämä polttoaineet täyttäisivät komission vuonna 2021 asettamat kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmät.

Muut tarkastellut polttoaineet eivät selvityksen mukaan sovellu jakeluvelvoitteen piiriin, koska ne eivät vähentäisi kansallisesti liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja/tai niiden tuominen jakeluvelvoitteeseen vaatisi merkittäviä muutoksia velvoitejärjestelmään.

Selvityksessä esitetyt muutokset jakeluvelvoitteeseen jatkaisivat Suomen edelläkävijyyttä liikenteen biopolttoaineiden ohjauksessa ja käytössä. Nykyisen jakeluvelvoitteen luoma pitkäjänteinen lainsäädännön jatkumo on todettu kustannustehokkaaksi tavaksi vähentää liikenteen päästöjä siten, että jakelijat voivat valita itselleen parhaan tavan toteutukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee syksyllä 2020 hallituksen esityksen jakeluvelvoitelain muuttamiseksi hyödyntäen nyt julkistetun selvityksen tuloksia. Lakiesitys pyritään antamaan eduskunnalle vuoden 2021 alussa. Lakimuutos on osa RED II -direktiivin kansallista toimeenpanoa, joka tulee toteuttaa 30.6.2021 mennessä.

Lue TEM:n tiedote ja lataa koko raportti täältä.

Lisätietoja:

Esa Sipilä - Senior Principal, AFRY Management Consulting
Esa Sipilä
Senior Principal, Management Consulting

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Esa Sipilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.