Wind turbines on a hill at sunrise

Tuulivoimapuistot Louhukangas ja Möksy, Alajärvi

AFRYllä vahva tekninen osaaminen laajamittaisessa tuulivoimapuistoprojektissa

AFRY on ollut tekemässä toteutusvaiheen infra-, geo- ja kaapelireittisuunnittelua suhteellisen laajamittaisessa tuulivoimapuistoprojektissa. Hanke koostuu yhteensä 36 Alajärvelle rakennettavasta tuulivoimalasta, joista 23 sijoittuu Louhukankaan puolelle ja 13 Möksyn puolelle.

AFRYn asiakkaana oli hankkeen ST-urakoitsija Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR), loppuasiakas on Ilmatar. AFRYn projektipäällikkönä toimi Janne Tuikka, infrasuunnittelijana Ali Jawad ja kaapelireittisuunnittelijana Mikko Pihlajasaari.

Tuulivoimaprojektien toteutusvaiheen infrasuunnittelu koostuu mm. tie- ja nostoalueiden tasauksen, maarakenteiden ja kuivatuksen suunnittelusta. Oleellisena osana on myös alkuvaiheessa tehtävä puuston poiston rajauksen suunnittelu, jossa huomioidaan voimalatoimittajan ohjeiden mukaisesti erityisesti tilaa vievät siipikuljetukset. Kaapelireittisuunnittelussa määritetään lähtötietojen perusteella tarvittavat kaapelit ja niiden reitit voimalalta toiselle.

Geosuunnittelu koostuu lähinnä perustamistapojen ja perustuksien korkeusasemien määrittelystä. Yksittäisiä poikkeavia alueita lukuunottamatta projektialueen maapohja oli tiivistä hiekkamoreenia ja/tai kallio lähellä maanpintaa, jolloin perustamistavat olivat pääosin selkeät. Hankkeessa perustamistapoina käytettiin sekä kallioankkuroituja, että maanvaraisia perustuksia (ns. gravitaatioperustus).

Haasteena hankkeessa oli aikataulu, jonka mukaan rakentaminen käynnistyi vain hieman suunnittelun alkamisen jälkeen. Työmaan käynnissä ollessa suunnittelu vaatii osaavia resursseja. Toisaalta työmaalta saadaan suunnitteluun lähtötietoja (mm. koekuoppatietoja), joita voidaan hyödyntää ja vähentää erikseen tehtäviä täydentäviä pohjatutkimuksia. Kaikkiaan yhteistyö sujui oikein mallikkaasti ja joustavasti ja asiakas oli tyytyväinen AFRYn tuotoksiin ajallisesti ja laadullisesti.

AFRYllä tehdään paljon erilaisia ja eri kokoisia tuulivoimahankkeita ja -puistoja usealle eri toimijalle. AFRY pystyy tarjoamaan hyvin kattavasti tuulivoimaosaamista eri hankevaiheille ja eri tyyppisille hankkeille. Usein tuulivoimahankkeet vaativat erityistä teknillistä osaamista, sillä niiden suunnittelu eroaa perinteisestä tie- ja geosuunnittelusta.

 

Projektin tiedot

  • Asiakas: Keski-Suomen Betonirakenne Oy
  • Hanke: Tuulivoimalapuisto
  • Aika: 2021-2022
  • AFRYn rooli: infrasuunnittelu, geosuunnittelu, kaapelireittisuunnittelu

Ota yhteyttä

Heikki Hekkala - Section Manager, Infrastructure Services, Oulu, Finland

Heikki Hekkala

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Oulu

Ota yhteyttä: Heikki Hekkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Janne Tuikka

Projektipäällikkö, Oulu

Ota yhteyttä: Janne Tuikka

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.