Wood chip fuel pile for biomass CHP plant

Vanhan kaatopaikan pintarakenneurakka - AFRY riippumattomana laadunvalvojana

Vanhan kaatopaikan pintarakenneurakka - AFRY riippumattomana laadunvalvojana

HSY:n rakennusurakassa toteutettiin noin 1,9 ha alue pintarakennetta Ämmässuon vanhalle yhdyskuntajätteen kaatopaikalle. AFRY toimi hankkeessa riippumattomana laadunvalvojana.

Kaasunkeräyskerroksessa hyödynnettiin suhteutettua pohjakuonaa. Tiivistyskerros toteutettiin geosynteettirakenteena (bentoniittimatto, kalvo ja suojageotekstiili).

Riippumaton laadunvalvoja (AFRY) teki kalvosaumoille veto- ja kuorintakokeita sekä otti geosynteeteistä näytteitä laboratoriotestauksiin.

Toteutettu pintarakenne yhdistettiin aiemmin toteutettuihin rakenneosiin.

Hankeen riippumaton laadunvalvonta. Suunnitelmien, materiaalien ja toteutuksen valvonta ja ympäristöluvanmukaisuuden toteaminen. Materiaalien mitoituslaskelmat tarkastus. Riippumaton näytteenotto ja testaus.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: HSY
  • Hanke: Maaperätutkimukset asuntomessualuelle
  • Aika: 2019 – 2020
  • AFRYn rooli: tutkimukset