Swan swimming in the water

Viinikanlahden etelärannan täyttö

Viinikanlahden etelärannan täyttö

Työssä mallinnettiin vesilupaa varten Tampereen Pyhäjärven itäpäässä tehtävien maatäyttöjen ja laiturirakenteiden vaikutusta Viinikanlahden virtauksiin ja vedenlaatuun.

Työssä käytettiin Delft3d mallia, jonka avulla esim. laiturirakenteiden vaikutuksen arviointi oli mahdollista. Keskeisenä selvitettävänä asiana mallinnuksessa oli Tammerkosken virtaamien reitit ja vesien sekoittuminen muuttuneessa tilanteessa Viinikanlahdella. Sivuaiheena työssä oli tarpeen mallintaa myös Pyhäjärvellä syvänteessä olevien hapettimen toimintaa.


Projektin tiedot

  • Asiakas: Tampereen Kaupunki
  • Hanke: Vesistömallinnus
  • Aika: 2023
  • Sijainti: Tampere
  • AFRYn rooli: mm. vesistömallinnuksien toteuttaminen osana vesilupahakemusta