Field of sunflowers

Vuosaarenhuippu, Helsinki

Vuosaarenhuippu, Helsinki

Entisen kaatopaikan kunnostaminen toteutettiin vuosina 2012–2021.

Alue on suosittu ja omaleimainen virkistysalue, mutta myös palkittu biodiversiteettiä ja luontoarvoja tukeva kiertotalouskohde. Vuosaarenhuippu pioneerihankkeena, sekä sen tuottamat tulokset, ovat saaneet myös kansainvälistä huomiota ja ”Vuosaarenhuippu ympäristötekona” on palkittu mm. ympäristöjärjestön myöntämällä kunniakirjalla.

Maantäyttöalueen rakentamisessa ja kaatopaikan pintarakenteissa on käytetty ainoastaan infrarakentamisesta syntyneitä ylijäämämaita, suuria maakiviä ja louhetta. Hankkeessa säästettiin huomattava määrä luonnonvaroja.

Massoja otettiin talteen horisontaalisina kerroksina siten, että kunkin maa-aineskerroksen ominaisuudet voitiin hyödyntää kasvualustojen rakentamisessa. Pintamaiden siirrossa juuret tulivat oikein päin eikä ylösalaisin, mistä oli merkittävää hyötyä alueen puuston kasvuun lähdössä ja kasvuvauhdissa.

Pintakerroksen yläosassa/kasvukerroksessa hyödynnettiin kynnysarvo-tason alittavia seulottuja pintamaita ja multaa kaupungin kohteista. Pintakerroksen alaosassa hyödynnettiin haitta-aine-pitoisuuksiltaan alemman ohjearvotason alittavia ylijäämäkitkamaita.

Jäte- ja ylijäämämateriaalien hyödyntämisellä saavutettiin paitsi merkittävää edistystä ja kehitystä resurssiviisauden ja kiertotalouden toteuttamisessa, myös huomattavaa rahallista hyötyä, jolla saatiin katettua kohteen kunnostamisesta aiheutuvat kustannukset ja tarjottua kovasti kaivattua vastaanottokapasiteettia pääkaupunkiseudun maanrakentamiseen. Opeista on saatu merkittävää taloudellista lisäarvoa myös muiden hankkeiden toteuttamiseen.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Helsingin kaupunki
  • Hanke: Entisen kaatopaikan kunnostaminen
  • Aika: 2012 – 2021
  • AFRYn rooli: tutkimukset
Milja Vepsäläinen - Contaminated areas, Environment Finland
Milja Vepsäläinen
Pilaantuneet alueet ja riskinhallinta, Pääkaupunkiseutu ja koko Suomi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Milja Vepsäläinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.