Turvajärjestelmä

Kalle Lindholm – fyysisen turvallisuuden asiantuntija AFRYllä

AFRYllä Kalle vastaa turvatiimin kanssa asiakkaiden turvallisuustarpeiden konsultoinnista

Kalle Lindholm on yksi AFRYn fyysisen turvallisuuden asiantuntijoista. Hänellä on vuosien kokemus teknisten järjestelmien ylläpidosta ja toimittamisesta sekä asiakaspinnassa työskentelystä. Kalle kuuluu tiimiin, jossa tehdään organisaatioille fyysisen turvallisuuden nykytilanteen auditointeja, riski- ja tarvekartoituksia sekä toimitilaturvallisuuden suunnittelua.

Monipuolinen työkokemus ja alan koulutus varmistavat Kallen asiantuntijuuden fyysisen turvallisuuden suunnittelutehtäviin. Koulutukseltaan asiatuntijamme on turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomi, ja parhaillaan hän suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa liiketoimintaosaamisesta. Lisäksi hänellä on turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Teknisellä puolella hän on kouluttautunut eri laitevalmistajien kursseilla ja sisäisillä koulutuksilla.

Kalle tuli AFRYlle viime vuonna. Hän halusi päästä kehittämään ammatillista osaamistaan ja päätti tarttua uusiin haasteisiin kuultuaan organisaatiosta kehuja tuttaviltaan. Kalle kokee saaneensa työyhteisöltään alusta saakka tukea. ”Tiimin jäsenet ottivat minut heti mukaan omiin projekteihinsa oppimaan, minkä ansiosta työyhteisöön tuleminen, kysymysten esittäminen ja tehtävistä kiinni saaminen oli alusta saakka helppoa.”

Kalle Lindholm

Turvatiimi tukee asiakasta laajasti eri turvallisuuden osa-alueilla

Koska Kalle on työskennellyt järjestelmätoimittajana ja toisaalta niitä tilaavana asiakkaana, hänellä on hyvä kokonaisymmärrys projekteista eri roolien näkökulmista.

”Kohteiden ja ympäristöjen laajuus ja määrä on opettanut mitoittamaan ja tarkastelemaan turvallisuutta asiakaslähtöisesti”, Kalle sanoo.

AFRYllä Kalle vastaa turvatiimin kanssa asiakkaiden turvallisuustarpeiden konsultoinnista. Monissa organisaatioissa tarvitaan turvallisuuden asiantuntijoita auttamaan kilpailutusmateriaalien teossa, kartoittamaan olemassa olevia järjestelmiä, suunnittelemaan uusia tai korjattavia järjestelmiä. Kalle tiimeineen auttaa asiakkaita, joiden tarpeet voivat liittyä järjestelmiin tai yrityksien turvallisuuskäytäntöihin.

AFRYn turvatiimin toiminta ei rajoitu teknisten toteutuksien suunnitteluun, vaan asiakasta pystytään auttamaan monilla turvallisuuden osa-alueilla.

IOT ja pilviratkaisujen lisääntyessä kiinnitämme koko ajan enemmän huomiota myös kiinteistöjen kyberturvallisuuteen ja sen hallintaan. Yhä useammin taloteknisiäjärjestelmiä hallitaan etäyhteyksin, jotka altistavat järjestelmät verkon yli tehtäville väärinkäytöksille, mikäli kyberturvallisuudesta ei ole huolehdittu kunnolla.

Fyysisen turvallisuuden palveluiden merkitys ymmärretään entistä paremmin

Fyysisen turvallisuuden palveluille ja suunnittelijoille on kysyntää nykyisen maailmantilanteen vuoksi. ”Julkisella ja yksityisellä sektorilla on tiedostettu mahdollisten uhkien realisoituminen ja turvallisuutta on alettu tarkastella kokonaisvaltaisemmin”, Kalle sanoo. Tämän vuoksi organisaatiot ovat myös panostaneet turvallisuuden eri osa-alueisiin aikaisempaa enemmän.

Kokemukseni mukaan turvallisuuteen satsaamista ei nähdä enää ylimääräisenä kuluna, vaan sen vaikutus heijastuu monille eri sektoreille, koska sen avulla voidaan parantaa yritysten johtamisen käytänteitä, tietoturvaa ja laadun valvontaa.

Kallen mukaan ymmärrys siitä, ettei turvallisuus tarkoita ainoastaan fyysistä tai teknistä suojaamista, on lisääntynyt viime vuosien aikana. Esimerkiksi nykyisin teknisten järjestelmien tuottama data nähdään työkaluna, jonka avulla voidaan esimerkiksi tarkastella tilankäyttöä ja ohjata kiinteistön järjestelmiä entistä energiatehokkaammin. Ymmärryksen lisääntyminen on saanut monet yritykset tarkastelemaan ja kehittämään omia turvallisuuteen liittyviä prosessejaan.

AFRY tarjoaa asiakaslähtöisiä turvallisuusratkaisuja

Kallen asiantuntemus ulottuu seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Kriittisen infrastruktuurin turvallisuus: Kallella on syvällinen ymmärrys kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden vaatimuksista. Hän on suunnitellut ja toteuttanut turvaratkaisuja, jotka täyttävät korkeimmat standardit. Järjestelmien vikasietoisuus ja häiriötilannetoiminta korostuvat kriittisen infran kohteissa. Palveluiden vaatimukset kasvavat kohteiden luokituksen mukana.
     
  2. Turvallisuuskokonaisuuksien suunnittelu: Kallella on vankka kokemus järjestelmien suunnittelusta eri ympäristöissä. Hänellä on taito yhdistää erilaisia turvajärjestelmiä ja varmistaa niiden saumaton toiminta. Integraatioilla pyritään toteuttamaan asiakkaille helposti hallittavia ja muunneltavia kokonaisuuksia. ”Lisäämällä järjestelmiin etä- tai valvontapalveluita saadaan järjestelmäkokonaisuuksista paras teho irti”, Kalle sanoo.
     
  3. Asiakaslähtöiset turvallisuusratkaisut: Kalle on toiminut vuosia asiakasrajapinnassa, mikä on opettanut häntä selvittämään mahdollisimman tarkasti asiakkaiden haasteita. Hän ymmärtää asiakkaiden ainutlaatuiset tarpeet ja pystyy suunnittelemaan ja toimittamaan räätälöityjä turvallisuusratkaisuja. Laitteistoja ja asiakastarpeita tukevia palveluita löytyy lukuisia, ja siksi onkin tärkeä tunnistaa asiakkaan tarpeet, jotta parhaat ratkaisut voidaan löytää.
Turvallisuussuunnittelua pöydän ääressä

Hyvin suunnitellut ratkaisut tuovat organisaatiolle monipuolisesti turvaa

Kalle tiimeineen tekee kiinteistöistä ja organisaatioista sekä niiden toiminnasta riskikartoituksia, minkä perusteella he suunnittelevat tarvittavia turvallisuusjärjestelyjä. He tuovat asiantuntijuutensa mukaan kaikenkokoisiin hankkeisiin.

”Pyrimme ratkaisuihin, jotka on kohteen mukaan mahdollisimman oikein mitoitettu ja kiinnitämme huomiota käyttökulujen optimointiin ja pitkään elinkaareen”, Kalle sanoo.

Tarvitsetko apua turvallisuuskysymyksissä? Ota yhteyttä Kalleen, ja katsotaan, kuinka voimme parhaiten auttaa. Hyvin suunnitellut turvallisuusratkaisut suojaavat organisaation henkilöstöä, dataa, omaisuutta ja mainetta.

Ota yhteyttä

Kalle Lindholm - Projektipäällikkö, fyysisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Kalle Lindholm

Projektipäällikkö, fyysisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Ota yhteyttä: Kalle Lindholm

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.