Ilmakuva Helsingin Kalasatamasta.

AFRY Ark Studio mukana luomassa kaupunkikehityksen uusia toimintamalleja

AFRY Ark Studio mukana luomassa kaupunkikehityksen uusia toimintamalleja

AFRY Ark Studio on mukana vuoden 2023 loppupuolella alkaneessa CityCen-hankkeessa, jossa kehitetään kaupunkikehityksen toteutusmalleja laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Uusille toimintamalleille on tilausta, sillä hybridikiinteisökehityshankkeissa kohdataan usein monenlaisia haasteita. Aikataulut venyvät, kustannusarviot ylittyvät, ja kannattavuuden kanssa joudutaan tasapainoilemaan. Hankkeessa on tarkoitus löytää ratkaisuja näihin haasteisiin.

CityCen-hanke tuo esiin yritysten ja kaupunkien välisen yhteistyön merkittävyyden laajoissa kaupunkikehityshankkeissa. Suuria ja monimutkaisia hybridikiinteistökehityshankkeita toteutetaan usein suurissa kaupungeissa.

Hankkeessa on mukana monipuolinen joukko tutkijoita Tampereen yliopistosta sekä eri alojen asiantuntijoita yhteistyökumppaneilta, joita ovat AFRY Ark Studio, Helsingin kaupunki, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli Oy, KPMG Oy Ab, Lahden kaupunki, NCC Property Development Oy, Oulun kaupunki, Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy, Skanska CDF Oy, Talonrakennusteollisuus ry, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki.

CityCen-hanke pyrkii vähentämään epävarmuuksia ja riskejä kehittämällä uusia malleja hybridihankkeiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on myös parantaa suurten ja monimutkaisten kiinteistökehityshankkeiden toteutettavuutta ja tuoda muutoksia hankkeiden johtamismalleihin. Hankkeessa pyritään tutkimuksen avulla lisäämään tietoa hankkeiden onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä talouden, aikataulujen, riskienhallinnan ja käyttäjälle luotavan arvon näkökulmista.

"Isoissa hankkeissa varhainen vaihe on erittäin tärkeä, ja sitä kannattaa valmistella huolella. Hankkeen alussa luodaan edellytykset onnistumiselle esimerkiksi kaavakehittämisellä, jossa kaupalliset ja taloudelliset tekijät on otettu huomioon. CityCen-hankkeen avulla opimme tarkastelemaan myös sellaisia asioita, jotka eivät ole meille ennestään niin tuttuja, kuten esimerkiksi juridiset kysymykset projekteissa, joissa on useita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita mukana", AFRY Ark Studion johtaja Kim Karves sanoo.

Hankeen rahoittavat Tampereen yliopisto ja yhteistyökumppanit, ja se kestää noin kaksi vuotta.

Lue lisää hankkeesta Tampereen yliopiston verkkosivuilta.

Ota yhteyttä

Kim Karves - Studio Manager Finland, AFRY Ark Studio

Kim Karves

AFRY Ark Studio Suomi, yksikön johtaja

Haluaa tuottaa asiakkaille arvoa arkkitehtuurin lisäksi hankekehityksellä ja integroidulla suunnittelulla.

Ota yhteyttä: Kim Karves

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.