Vesi liikkeessä

AFRY on tehnyt ohjeen vesilaitosten pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadintaan

Ohje ja malli pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadintaan

Investointien suunnittelu pitkällä aikavälillä on tärkeää vesihuoltolaitoksen talouden ennustettavuuden ja toiminnan laadun turvaamisen kannalta. AFRY laati ohjeen ja mallin tukemaan vesihuoltolaitosten investointien suunnittelua.

Investointien suunnittelu pitkällä aikavälillä on tärkeää vesihuoltolaitoksen talouden ennustettavuuden ja toiminnan laadun turvaamisen kannalta. Pitkän tähtäimen investointisuunnitelman laadinnalla pyritään tukemaan investointipäätösten tekoa siten, että suunnitelma antaa riittävät ja realistiset tiedot kestävien päätösten tekemiseksi. Vesihuoltoalalta on puuttunut ohje ja malli pitkän aikavälin investointiohjelmien laadintaan. Investointisuunnitelma on keskeinen osa organisaation omaisuudenhallintasuunnitelmaa. Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n tilaamassa ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamassa hankkeessa AFRY laati edellä mainitun ohjeen ja mallin tukemaan vesihuoltolaitosten investointien suunnittelua pitkällä aikavälillä. Raportissa tuodaan esiin vesihuoltolaitoksilla käytettyjä toimintatapoja esimerkein ja annetaan niistä saatuja suosituksia ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi raportissa annetaan suosituksia investointisuunnitelman päivittämiseen liittyen.

”Laitosten tulee suunnitella investoinnit pitkällä aikavälillä ja miettiä talouttaan suhteessa investointeihin. Tämä on nyt todella ajankohtaista, sillä monissa laitoksissa verkostot ovat lähellä saneerausikäänsä. Uuden verkoston investointeja katetaan liittymismaksuilla, mutta nämä isot saneeraukset pitää saada tehtyä ihan normaaleilla perus- ja käyttömaksutuloilla, ja tähän ei ole aina varauduttu riittävästi ja riittävän pitkällä aikavälillä”, Terhi Renko AFRYltä perustelee tarvetta ohjeen ja mallin laadinnalle.

Hankkeen rahoitti Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. Ohjausryhmään kuuluivat edustajat seuraavilta tahoilta: Suomen Vesilaitosyhdistys ry. (konsulttitoimeksiannon tilaajana ja sopijaosapuolena Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston puolesta), Etelä-Savon ELY-keskus. Suomen Kuntaliitto ry., Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Hyvinkään Vesi, Hämeenlinnan Seudun Vesi (HS-Vesi), Kauhavan Vesi, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, Lahti Aqua Oy, Orimattilan Vesi Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Nurmijärven Vesi, Tampereen Vesi ja Onninen Oy. Hankkeen aikana järjestettiin lisäksi kolme työpajaa, joihin osallistui ohjausryhmän edustajien lisäksi edustajia useilta eri vesihuoltolaitoksilta. Työn on toteuttanut AFRY Finland Oy:n työryhmä Terhi Renko, Essi Huntus, Tommi Salander, Hannele Fredriksson ja Maija Ijäs. Lisäksi työssä on käytetty muita AFRYn asiantuntijoita.

Maailma vesitipan sisällä (kuvituskuva)

Ohje ja malli pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadintaan

Tutustu AFRYn laatimaan ohjeeseen pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinnasta Vesilaitosyhdistyksen sivuilla.