High speed road.

AFRY vahvistaa liikennesuunnittelun palveluitaan

29/11/2022

AFRY vahvistaa liikennesuunnittelun palveluitaan

AFRYn liikennesuunnittelun palvelut ovat laajentuneet – vuoden 2022 aikana liikennesuunnitteluryhmä on kasvanut jo yli 10 kokeneen ammattilaisen tiimiksi ja sen myötä myös osaaminen tiimin sisällä on vahvistunut.

Liikennesuunnitteluryhmän vetäjä, suunnittelupäällikkö Laura Mansikkamäki kertoo AFRYn palveluiden vastaavan nyt entistäkin paremmin sekä julkisen puolen että yritysten tarpeita.

"Nykypäivän infrahankkeet ovat usein monialaisia, ja vahvistuneen liikennesuunnitteluosaamisemme myötä pystymme nyt AFRYllä tarjoamaan palveluita koko suunnitteluketjun pituudelta. Asiakas saa siis halutessaan kaiken tarvitsemansa saman katon alta. AFRY on tähänkin asti ollut vahva toimija esimerkiksi teollisuuden liikenne- ja logistiikkapuolella, mutta lisääntyneiden resurssiemme ansiosta voimme jatkossa osallistua aikaisempaa aktiivisemmin myös kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden hankkeisiin", hän sanoo.

Liikennesuunnittelun tyypillisimpiä toimeksiantoja ovat katujen ja teiden, jalankulku- ja pyöräteiden sekä pysäköintialueiden liikennesuunnittelu, liikenteen ohjauksen suunnittelu, liikenteen mallintaminen ja erilaiset selvitykset. Laura Mansikkamäki nauttii työn monipuolisuudesta.

”Osana AFRYn liikennesuunnittelun tiimiä pääsen hyödyntämään osaamistani esimerkiksi kaavoitukseen, maankäyttöön tai katu- ja tiesuunnitteluun liittyvissä hankkeissa sekä tarkastelemaan liikennettä esimerkiksi kestävyyden ja turvallisuuden näkökulmista,” hän kertoo.

Sujuvuus, turvallisuus ja kestävyys suunnittelun painopisteinä

Logistiikan johtava asiantuntija Jarkko Rantala työskentelee hänkin kädet savessa liikennesuunnittelun projekteissa.

”Erityisesti innostun, kun pääsen miettimään laajempia kokonaisuuksia, joissa liikennesuunnittelun keinoin kehitetään yritysten toimintaympäristöjä ja sitä kautta vahvistetaan alueellista elinvoimaa. Hyvänä esimerkkinä Suomessa on Pohjois-Karjalan alue, jossa Venäjälle suuntautuvat markkinat ja logistiikkaketjut olleet jo vuosikymmeniä olleet tärkeässä roolissa. Nyt alueen yritysten on löydettävä uudet vahvuudet ja mahdollisuudet, joille tulevaisuuden toimintamallit voidaan rakentaa,” hän sanoo.

Kaavoitus- ja maankäytön hankkeissa liikenne uhkaa monesti muodostua pullonkaulaksi, ellei sitä osata huomioida riittävän aikaisessa vaiheessa.

”Esimerkiksi Mikkelin Pursialassa on suunnitteilla uusi asuinalue teollisuusalueen kylkeen, ja olemme tutkineet hankkeen vaikutuksia alueelle esimerkiksi turvallisuuden, sujuvuuden ja melun näkökulmasta. Tammisaaressa puolestaan pääsimme ratkaisemaan haastetta, jossa olemassa oleva liikenneverkko ei kestä suunnitellun asuinalueen mukanaan tuomaa lisäkuormaa,” Mansikkamäki kertoo.

Laura Mansikkamäki ja Jarkko Rantala ovat molemmat mukana hankkeessa, jossa Tampereen seudulle laaditaan matkailun kestävän liikkumisen suunnitelmaa. Pilottikohteina ovat Särkänniemi ja Seitsemisen kansallispuisto, ja yhdessä nähden kanssa etsitään keinoja parantaa kestävin kulkutavoin saapumisen edellytyksiä. Työstä syntyy malli, jota voidaan käyttää muidenkin matkailukohteiden kestävän liikkumisen suunnitteluun.

”Ilmastonmuutos on tosiasia, ja meiltä kaikilta vaaditaan toimenpiteitä sen hillitsemiseksi. Suomessa sorrutaan mielestäni liiaksi rajoittamaan liikkumista esimerkiksi verotuksen keinoin, kun sen sijaan pitäisi satsata tutkimukseen ja innovaatioihin kestävien tapojen löytämiseksi. Ilman liikennettä ja logistiikkaa ei Suomen kaltainen maa tule toimeen,” Rantala huomauttaa.

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Liikennesuunnittelun rooli muiden suunnittelualojen tukitoimintona heijastuu suoraan suunnittelijan työhön. Mansikkamäen mukaan vuorovaikutusta ei koskaan voi olla liikaa.

”Teemme tiivistä yhteistyötä AFRYn muiden yksiköiden kanssa, mutta ennen kaikkea meille on tärkeää huomioida asiakkaan ja heidän sidosryhmiensä tarpeet ja toiveet onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Meille onkin luontaista keskustella eri osapuolten kanssa suunnitteluprosessin aikana ja hyödynnämme usein myös osallistavia työtapoja kuten workshopeja,” Mansikkamäki sanoo.

Yhteistyö nousee ykköseksi niin ikään AFRYn liikennesuunnitteluryhmän vahvuuksia pohdittaessa.

”Itseäni kiehtoo eri osaamisalueiden yhdistäminen – vain toisiltamme oppien voimme luoda uutta. Olen myös sitä mieltä, että omasta asiastaan innostuneista ja yhteistyöhaluisista yksilöistä syntyy parhaimmillaan kehityksen kärjessä kulkevia tiimejä. Mielestäni meillä on kaikki edellytykset kasvaa sellaiseksi,” Jarkko Rantala sanoo.

Lisätietoja

Laura Mansikkamäki - Osastopäällikkö, liikenne

Laura Mansikkamäki

Osastopäällikkö, liikenne

Ota yhteyttä: Laura Mansikkamäki

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Jarkko Rantala - Johtava asiantuntija, logistiikka

Jarkko Rantala

Johtava asiantuntija, logistiikka

Ota yhteyttä: Jarkko Rantala

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.