Wood panels stacked

AFRY valittu Metsä Fibren kumppaniksi maailman moderneimman sahan ja uuden biotuotetehtaan projekteihin

AFRY on saanut toimeksiannon Metsä Groupiin kuuluvalta Metsä Fibreltä Rauman uuden sahan rakennusvaiheen suunnittelusta ja Kemin uuden biotuotetehtaan mahdollisen rakennusvaiheen projektinhallinta- ja suunnittelupalveluista. Investointien tavoitteena on lisätä ympäristötehokkuutta ja fossiilivapaita toimintoja modernin teknologian sekä korkean digitalisaatioasteen avulla.

Metsä Fibre ja AFRY aloittivat keväällä 2019 hankesuunnittelun yhteensä noin 2 miljardin euron investoinneista.

Raumalle Suomen kaikkien aikojen suurin sahainvestointi

Metsä Fibre on tehnyt päätöksen rakentaa maailman moderneimman sahan Raumalle. Sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa.

Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2020. Tuotannon on määrä käynnistyä sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana. Koronavirusepidemian eteneminen saattaa vaikuttaa aikatauluihin.

AFRYn toimeksianto käsittää rakennusvaiheen detaljisuunnittelun kaikki suunnittelun osa-alueet. Sopimus on jatkoa hankesuunnittelulle, jossa AFRY on ollut mukana keväästä 2019 lähtien.

Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Esimerkiksi konenäön ja tekoälyn hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus, eikä vastaavaa teknologiaa ole vielä käytössä sahateollisuudessa muualla.

Metsä Group Rauma saha havainne small
Kuva: Metsä Groupin kuvagalleria
Esisopimus Kemin biotuotetehtaan rakennusvaiheesta

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia.

Metsä Fibre on tehnyt esisopimuksen AFRYn kanssa Kemin biotuotetehtaan mahdollisen rakennusvaiheen projektinhallinta- ja suunnittelupalveluista. AFRYn toimeksianto tehtaan hankesuunnitteluvaiheessa jatkuu ja Metsä Fibren päätös noin 1,5 miljardin euron tehtaasta saataneen syksyllä 2020.

AFRYn toimeksianto käsittää koko tehtaan projektinhallintapalvelut sekä päälaiteosastot yhdistävän Balance of Plant (BoP) -osuuden osalta kaikki suunnittelun osa-alueet. Lisäksi AFRY koordinoi tehtaan digitalisointia BIM-mallinnuksella (Building Information Modeling) ja PIM-mallinnuksella (Process Information Modeling). Samalla luodaan SSOT-konsepti (Single-Source-of-Truth), joka mahdollistaa digitaalisen mallin (digital twin) ja sovellusten käytön tehtaan toimintojen tehostamisessa. Esisopimus on ehdollinen Metsä Fibren investointipäätökselle. AFRY jatkaa hankesuunnittelua päätökseen saakka.

Pitkäaikainen yhteistyö ja vahva kumppanuus

Metsä Fibrellä ja AFRYllä on pitkä historia useiden menestyksekkäiden hankkeiden toteutuksesta.

“Meillä on pitkä yhteistyö AFRYn kanssa strategisissa projekteissamme. Kumppania valitessamme arvostamme turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta. Nyt yhteisenä päämääränämme on rakentaa seuraavan sukupolven saha, joka on merkittävä edistysaskel koko sahateollisuudelle. Lisäksi meillä on yhteinen tavoite rakentaa Kemin biotuotetehdas sillä edellytyksellä, että investointipäätös saadaan syksyllä”, sanoo Ismo Nousiainen, Metsä Fibren toimitusjohtaja.

“Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla Metsä Fibren kumppanina näissä strategisesti tärkeissä kestävän kehityksen investoinneissa, joissa pyritään fossiilittomaan tuotantoon sekä korkeaan sähkön omavaraisuuteen ja tehokkuuteen. Yhdessä varmistamme myös sen, että kaikissa toiminnoissa saavutetaan korkea digitalisaation aste yhdistämällä digitaaliset mallit ja ET-OT-IT (suunnitteludata – toimintadata – IT-data). Tämä luo perustan sille, että tehtaan suorituskykyä voidaan edelleen parantaa“, sanoo Nicholas Oksanen, Prosessiteollisuus-divisioonan johtaja AFRYltä.

Lisätietoja:

Nicholas Oksanen, AFRYn Prosessiteollisuus-divisioonan johtaja
Puh. 010 33 22294
sähköposti: nicholas.oksanen@afry.com

Kalle Rasinmäki, AFRYn Prosessiteollisuus Suomen ja Aasian johtaja
Puh. 040 566 4250
sähköposti: kalle.rasinmaki@afry.com

Metsä Group Kemi biotuotetehdas havainne small
Kuva: Metsä Groupin kuvagalleria