construction-management-site-crane-worker-sun-building-house

Teollisuus- ja infrainvestointien projektinjohto ja rakennuttaminen

Projektien toteutusta turvallisesti, vastuullisesti, laadukkaasti sekä aikataulussa ja budjetissa pysyen

Projektinjohtamiseen ja rakennuttamiseen liittyvät palvelumme varmistavat teollisuus- ja infrainvestointien toteutuksen onnistumisen.

Toimimme asiantuntijana, joka ohjaa hankkeet turvallisesti tilaajan tavoitteisiin. Olemme mukana investointihankkeen kaikissa vaiheissa.

Astumme kuvaan tarvittaessa jo investoinnin esisuunnitteluvaiheessa. Teemme asiakkaan kanssa yhteistyössä rakennuspaikan rakennettavuusselvityksen, hankkeen sisältömäärittelyn sekä määritämme hankkeen aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteet. Huolellisesti tehty hankesuunnitelma muodostaa vankan perustan mahdolliselle investointipäätökselle ja samalla se mahdollistaa jatkosuunnittelun käynnistämisen.

Autamme valitsemaan pätevät suunnittelijat ja suunnittelun rajaukset hankkeen erityispiirteet ja viranomaisvaatimukset huomioiden. Suunnitteluvaihe ja valitut suunnitteluratkaisut ovat merkittävässä asemassa hankkeen kokonaiskustannusten määräytymisessä. Työhömme kuuluu suunnittelun ohjaus hankkeen eri vaiheissa.

Toimimme myös kokonaispalvelukonseptin toteuttajana (EPCM, EPC, EPS, OE) tai johdamme projektia projektin tilaajan puolesta tai hänen tukenaan. Kokonaisvaltainen projektinjohtamisemme kattaa investointiprojektit aina esiselvityksistä ja perussuunnittelusta työmaan hallintaan ja kohteen käyttöönottoon asti.


Oikean toteutusmuodon valinta, hankintapakettien muodostaminen ja urakkakilpailutukset ovat keskeinen osa hankkeen onnistumisen kannalta. Suoritamme urakkakilpailutukset, tarjousvertailut, urakkaneuvottelut ja laadimme urakkasopimukset asiakkaan hyväksyttäväksi.

Projektin toteutusvaiheessa huolehdimme, että kukin urakoitsija suorittaa työnsä hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti sovitussa aikataulussa. Huolehdimme työmaan valvonnasta ja johtamisesta sekä viranomaisyhteistyöstä joko rakennuttajakonsultin tai päätoteuttajan roolissa.

Järjestämme hankkeisiin työmaaresurssit asiakkaan ja projektin tarpeiden mukaan. Asiantuntijapalvelumme kattavat mm. työmaapäällikön, rakennus- ja asennustöiden valvojan, työmaainsinöörin sekä turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät. Hoidamme tarvittaessa työmaan päätoteuttajan vastuihin sisältyvät tehtävät.

Kohteen valmistuttua huolehdimme urakoiden vastaanotosta ja taloudellisista loppuselvityksistä. Järjestämme tarvittaessa kohteen takuuajan katselmukset ja tarkastukset sekä valvomme takuuajan korjaustyöt.

Tunnemme vastuumme harmaan talouden vähentämisessä, joten valikoimme tarkkaan hankkeen toteuttajat.

Projektinjohtamiseen ja rakennuttamiseen liittyviä palveluitamme:

 • investoinnin valmistelu
 • projektien auditointi
 • projektiriskien hallinta
 • aikataulut ja ajanhallinta
 • kustannusten hallinta
 • suunnittelun johtaminen
 • ympäristöasiat
 • projektin laatu ja laadunvarmistus
 • hankinnat ja toimitusvalvonta
 • materiaalinhallinta
 • työmaan johtaminen
 • työmaapalvelut ja -valvonta
 • työmaaturvallisuuteen liittyvät palvelut
 • koestus ja käyttöönoton hallinta
 • takuuajan tehtävät
ART Hotel Helsinki

Palvelemme myös asunto- ja liikerakentamisen hankkeissa

Outi Suomi - Vice President, Project and Construction Management, Process Industries Finland
Outi Suomi
Vice President, Project and Construction Management, Process Industries Finland

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Outi Suomi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jari Pääkkö - Director, Construction Management, Process Industries Finland
Jari Pääkkö
Director, Construction Management, Process Industries Finland

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Pääkkö

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jari Ruohola - Johtaja, projektipalvelut, energia
Jari Ruohola
Johtaja, projektipalvelut, energia

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Ruohola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit