Lahti, kuvituskuva

AFRY vauhdittaa Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston punomista

AFRY vauhdittaa Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston punomista

AFRY on valittu konsultiksi tukemaan Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston kehitystyötä. Tuomme hankkeeseen laajan osaamisen kestävästä kehityksestä, vastuullisuudesta ja rakennetusta ympäristöstä yhdistettynä syvään strategiaosaamiseen. Tuemme verkoston rakentamista tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Mikä on Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto ja mitä sen toiminnalla tavoitellaan?

Lahden kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, ensimmäisenä Suomen suurista kaupungeista. Tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan konkreettisia ratkaisuja; kaupungin kiinteistöjen ja maankäytön hiilipäästöjä on pienennettävä sekä hiilinieluja kasvatettava. Rakennusala on keskeisessä roolissa tulevaisuuden vaikuttavimmissa ratkaisuissa, sillä se tuottaa merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä ja käyttää globaalisti jopa puolet maailman neitseellisistä raaka-aineista.

Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston päätavoite on kehittää vaikuttavia uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja, jotka edistävät vähähiilisempää rakentamista sekä olemassa olevan rakennuskannan muuttamista hiilineutraaliksi. Lisäksi verkosto kiihdyttää kestävien, vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttöä ja kiertotalouden lisäämistä.

Innovaatioverkosto tarjoaa tukea pk-yrityksille hankeideoinnissa, rahoitusohjelmien tunnistamisessa ja tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamisessa. Tavoitteena on mahdollistaa yrityksille keskittyminen olennaiseen – uusiutuvan energian ja hiilineutraalin rakentamisen ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeessa korostetaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä, joka edellyttää innovatiivisia ratkaisuja, liiketoiminnan kehittämistä sekä investointeja pilotointialustoihin ja kokeiluihin. Verkostoyhteistyö pyrkii synnyttämään tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joissa yritykset voivat kasvattaa lisäarvoa tuottamalla innovatiivisia tuotteita sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoille.

 

AFRY tukee Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston toimintaa

AFRY toimii konsulttina innovaatioverkoston strategiatyössä, hankkeen aloitustilaisuuden suunnittelussa sekä suunnittelee ja järjestää verkoston työpajoja. AFRY tuo hankkeeseen laaja-alaista substanssiosaamista ekologisessa, sosiaalisessa ja taloudellisessa kestävyydessä sekä teknisissä kysymyksissä.

Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston projektipäällikkö Juha Kapanen kertoo perusteista konsulttivalinnan taustalla: ”Haimme hankkeeseen kumppania, joka pystyisi tukemaan verkoston toimintaa ja kasvattamista monialaisella kokemuksellaan. AFRY vakuutti meidät osaamisensa lisäksi kansainvälisellä toiminnallaan, mikä edistää verkoston yhteispohjoismaista ja jopa globaalia yhteistyötä.” Kapanen ja Lahden kaupunki odottavat verkoston tehostavan Lahden jo pitkään jatkunutta kunnianhimoista ympäristötyötä sekä mahdollistavan uusia yhteistyön tapoja ja innovaatioita alueen organisaatioiden välillä.

Innovaatioverkoston strategiatyön kehittämishankkeen projektipäällikkö, kestävän kehityksen johtaja Arto Toorikka AFRYltä odottaa hankkeelta vaikuttavia toimenpiteitä:

”Olemme hyvin innoissamme tästä hankkeesta, missä pääsemme hyödyntämään monialaista osaamistamme. Sekä ydintiimimme, että tukeva tekninen asiantuntijatiimi, tuovat monipuolisen kestävän kehityksen osaamisemme tässä mainiolla tavalla asiakkaamme ja koko yhteiskunnan kannalta näkyväksi hyödyksi. Lahden kaupungin kunnianhimo, vahva visio kestävän kehityksen alueella elinvoimaa kasvattavan vaikutuksen suhteen sekä kaupungin tiimin intohimo luovat erinomaisen pohjan tulokselliselle työskentelylle. Eniten odotan keväällä käynnistyvää sidosryhmätyötä, missä päästään toteuttamaan valittuja vaikuttavimpia toimia rakentamisen ja rakennusten kestävyyden edistämiseksi.”

Pyrimme yhteistyössä tilaajan ja sidosryhmien kanssa mahdollistamaan vaikuttavimpien toimenpiteiden tunnistamisen ja toteuttamisen. AFRYn aiempi yhteistyö Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksessa luo vahvan pohjan innovaatioverkoston kehittämiselle. Varmistamme, että verkoston toiminta etenee selkeiden tavoitteiden, toimintamallien ja roolien avulla. Keskitymme konkreettisten tulosten saavuttamiseen, auttaen hanketta edistämään kestävää rakentamista nyt ja tulevaisuudessa.

 

Lue lisää hiilineutraalista rakentamisesta sekä Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkostosta Lahden kaupungin sivuilta.

Lisätiedot

Arto Toorikka - Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Arto Toorikka

Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Ota yhteyttä: Arto Toorikka

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.