Riutun Silta.

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupa sai lainvoiman — rakentaminen käynnistyy

AFRY mukana Hailuodon kiinteä yhteys -allianssissa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen. Pitkään suunnitellun hankkeen toteutusvaihe käynnistyy keväällä 2024.

Lainvoimaisen vesiluvan puuttuminen on viivästyttänyt Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamista vuosilla. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti hankkeen vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, minkä jälkeen järjestö haki asiassa valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt ja päättänyt hylätä vesiluvasta tehdyn valituksen. Hylkäyspäätös tarkoittaa, että asian oikeuskäsittely on päättynyt ja hankkeen vesilupa on lainvoimainen.

”Hailuodon kiinteää tieyhteyttä on valmisteltu pitkään, ja on hienoa, että sitä päästään viimein rakentamaan”, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

Hailuodon kiinteä yhteys toteutetaan allianssimallilla. Allianssin etuna on, että vesiluvasta tehdyn valituksen käsittelyaika on voitu hyödyntää hankkeen kehitystyössä. Kehitysvaiheen työskentely käynnistettiin, kun allianssi muodostettiin keväällä 2022.

AFRY vastaa hankkeessa silta- ja geosuunnittelusta, ympäristöasioiden hoitamisesta sekä sisäisestä viestinnästä.

”Olemme todella ilahtuneita korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä. Allianssi on odottanut vesilupaa pitkään ja nyt epävarmuus hankkeen toteutumisesta vihdoin poistuu. Viive on pyritty käyttämään hankkeella hyödyksi ja se onkin antanut mahdollisuuden laatia poikkeuksellisen pitkälle viedyt kehitysvaiheen suunnitelmat pian käynnistyvää toteutusvaihetta varten. Uskon, että hyvä suunnitelmavalmius osaltaan nopeuttaa ja tehostaa rakentamista. Onnistunutta toteutusvaihetta edistää lisäksi pitkittyneen odotuksen aikana erinomaisesti yhteen hioutunut allianssitiimi, jossa vuorovaikutus allianssin eri osapuolten kesken on erinomaisella tasolla”, sanoo AFRYn Suomen infraliiketoiminnan johtaja Mikko Inkala.

Ennen rakennustöiden aloittamista viimeistellään suunnitelmia ja kilpailutetaan alihankkijoita. Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitetaan keväällä 2024. Valmistelevia töitä jatketaan kiihtyvällä vauhdilla, ja varsinainen rakentaminen alkaa alkukesästä.

Rakentamisen aikataulusta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Yhteyden rakentaminen vie noin kolme vuotta. Tavoitteena on, että Hailuodon kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.

Lisätietoja:

Väylävirasto
Projektipäällikkö Terhi Honkarinta, p. 029 534 3754
Projektipäällikkö Jukka Päkkilä, p. 029 534 3755
etunimi.sukunimi@vayla.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue
Johtaja Risto Leppänen
p. 0295 038 262
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

AFRY
Infraliiketoiminnan johtaja Mikko Inkala
+358 40 716 91 33
mikko.inkala@afry.com