Seminaarisali

Kestävyyden varmistamiseen kiinteistö- ja rakennusalalla tarvitaan yhteistyötä korostavia toimintatapoja ja yhteisiä pelisääntöjä

Yhteistyöllä aitoon kestävyyteen

AFRY järjesti yhdessä Rambollin ja Rakennuslehden kanssa Yhteistyöllä aitoon kestävyyteen -seminaarin rakennusalan eri osapuolille elokuussa. Seminaarissa tuotiin yhteen kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia jakamaan tietoa kestävän kehityksen näkökulmista sekä keskustelemaan siitä, miten kestävyyttä aidosti edistetään.

Yhteistyöllä aitoon kestävyyteen -seminaari
Ahti Rantonen AFRYltä ja Inari Weijo Rambollilta

AFRYn kiinteistö- ja rakennustoimialasta vastaava johtaja Ahti Rantonen on tyytyväinen siihen, että seminaari kokosi yhteen erilaisia tahoja pohtimaan ratkaisuja kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään käytännönläheisellä kulmalla.

”Eri toimijoiden on tärkeää pohtia, miten voimme vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tehdä siitä samalla kannattavaa liiketoimintaa”, Rantonen miettii.

Muutamia nostoja päivän sisällöistä:

Kestävän kehityksen johtaja Arto Toorikka AFRYltä totesi puheenvuorossaan, että elinkaariominaisuudet ovat maalaisjärkeä. "Säilyvyys, joustavuus, uudelleenkäytettävyys ja niiden suhde laajempaan kontekstiin ovat kestävän rakentamisen perusedellytyksiä."

Asiantuntija Terhi Ala-Ilkka Rambollilta korosti toimintatavan ja huipputiimien merkitystä kestävien ratkaisujen luomisessa. Projekteja pitää tehdä entistä enemmän yhdessä, mutta pelkkä yhteistyö ei riitä, vaan tarvitaan nykyistä vahvempaa tiimiytymistä, jossa yksilöt tuovat yhteen monipuolista, vastuualueen ylittävää osaamistaan. Huipputiimeissä on mukana aina kestävän kehityksen asiantuntija.

AFRYn projektipäällikkö Olavi Töylin mukaan rakennusalalla on onnistuttu viimeisten vuosikymmenten aikana taklaamaan monia haasteita yhteistyötä tiivistämällä, tutkimus- ja kehitystyöllä sekä rakennuksen historiatietoa tallentamalla.

"Rakennuksen historiatiedot ovat rahanarvoisia", Töyli sanoi.

Rambollin kestävän kehityksen päällikkö Laura Kainulainen luetteli kiertotaloutta tukevia tekijöitä:

  • sääntely ja kannustimet
  • positiiviset kokemukset hankkeista
  • digitaalisuuden mahdollistamana seuranta, hallinta ja läpinäkyvyys
  • eri osapuolten tiedon ja osaamisen kasvu
  • rohkeus astua uuteen
  • out of the box -ajattelu
Arto Toorikka
Arto Toorikka AFRYltä

Paneelissa kiperien kysymysten äärelle kokoontuivat RTT:n erityisasiantuntija Auli Lastunen, KIRA-kasvuohjelman vetäjä Mia Toivanen, SKOLin toimitusjohtaja Helena Soimakallio sekä Petri Ahola kiinteistösijoitusyhtiö NREPistä. Puheenvuoroissa todettiin, että yhteisillä pelisäännöillä ja vertailukelpoisuudella päästään alana oikeaan suuntaan. Ja samalla saadaan aidosti vaikuttavia ratkaisuja viherpesun sijaan. Panelistien mukaan yhdessä asioita miettimällä löydetään myös ratkaisut, jotka mahdollistavat sekä kannattavan liiketoiminnan että kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen.

Kiitämme kaikkia tilaisuuteen paikalle tulleita ja etänä puheenvuoroja kuunnelleita.

Seminaarin panelistit
Panelistit