Energiatehokas kiinteistö, kuvituskuva

Uusi työkalu mahdollistaa kiinteistöille tarkemman eri energiamuotojen päästöjen ja kustannusten laskennan koko elinkaarelle

Uusi työkalu mahdollistaa kiinteistöille tarkemman eri energiamuotojen päästöjen ja kustannusten laskennan koko elinkaarelle

Tavanomaisesti kiinteistöjen eri energiamuotojen hiilijalanjäljen vertailussa on huomioitu lähinnä järjestelmän käytöstä aiheutuvan energiakulutuksen päästöt. Jotta vaikutuksia voidaan tarkastella datapohjaisesti, tulee huomioida kaikki oleelliset päästöihin ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät, myös rakentamisesta sekä laitteiden valmistuksesta, kuljetuksesta ja elinkaaren lopusta aiheutuvat päästöt.

AFRYn Timo Heikkilä on kehittänyt osana AMK-opinnäytetyötään työkalua kiinteistöjen energiaratkaisujen hiilijalanjälkivertailuun. Työkalu tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja hallinnoijille mahdollisuuden vertailla erilaisten energiaratkaisujen hiilijalanjälkeä ja kustannuksia jopa vuosikymmenten ajalle.

Elinkaarikustannusten ja hiilijalanjäljen vertailu, kaaviokuva.
Työkalu mahdollistaa elinkaarikustannusten ja hiilijalanjäljen tarkan vertailun jopa useiden vuosikymmenten ajanjaksolla.

Opinnäytetyötä ohjannut kestävän kehityksen johtaja Arto Toorikka kertoo, että uusi työkalu yhdistettynä AFRYn laajaan kiinteistöjen osaamiseen helpottaa merkittävästi kiinteistönomistajien päätöksentekoa.

– Asiantuntijamme pystyvät arvioimaan kokonaisvaltaisesti, mitkä energiamuodot ovat sopivimpia kiinteistölle. Kun kokonaisuuden huomioiva päästöarviointi yhdistetään kustannusten laskemiseen, saadaan tarkkaa dataa päätöksentekoa varten. Asiakas kykenee tietopohjaisesti päättämään kiinteistöönsä ja strategiaansa sopivimman ratkaisun, joka huomioi koko elinkaaren ja myös rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja päästöt, Toorikka sanoo.

Työkalussa on käytetty apuna AFRY Monitor -järjestelmän laajaa dataa eri kiinteistöjen energiankäytöstä sekä erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä tietopankkeja liittyen energiankäytön ja rakentamisen päästöihin. Työkalussa voidaan käyttää yleisiä oletusarvoja tai paikallisesti todennettuja arvoja esimerkiksi kaukolämmön päästöjen osalta. Yhdistämällä tiedot useista lähteistä työkalulla saadaan arvioitua toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia päästöihin elinkaaren aikana entistä tarkemmin.

Tällaiset käytännönläheiset ratkaisut ovat osa tietä kohti kestävämpää kiinteistönpitoa ja rakentamista. Tarjoamme kiinteistöille ratkaisuja, joilla kestävyystavoitteet saadaan muutettua konkreettisiksi toimiksi. Kestävillä ratkaisuilla kiinteistönomistajat voivat jo nyt valmistautua 2025 voimaan astuvan rakennuslain vaateisiin ja tavoitteisiin.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-palvelussa: Asumisen energiaratkaisujen hiilijalanjälkivertailu. Heikkilä, Timo (2023)

Lisätiedot

Arto Toorikka - Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Arto Toorikka

Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Ota yhteyttä: Arto Toorikka

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös