Group of people at office

Vastavalmistunut viisikko on tyytyväinen töiden ja opiskelujen yhteensovittamiseen AFRYllä

Opiskelijana saat kannustusta opintojen loppuunsaattamiseen ja tukea suunnittelijaksi kasvamiseen

AFRYn väyläinfran osastolla juhlittiin syksyllä samalla kertaa viiden työntekijän valmistujaisia, kun Maiju Noponen, Lea Hettula, Nelli Nokkonen, Jannika Brofelt ja Iivo Levaniemi saivat opintonsa päätökseen.

Vastavalmistunut viisikkomme aloitti työskentelyn AFRYllä korkeakouluopintojensa aikana. Työntekijämme ovat tyytyväisiä siihen, miten joustavasti työt ja opinnot on ollut mahdollista sovittaa yhteen AFRYllä ja kuinka kannustavasti vasta valmistuneisiin on suhtauduttu työyhteisössä.

Nuoret suunnittelijat
Maiju Noponen ja Iivo Levaniemi ovat viihtyneet AFRYllä.

Syksyllä Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurista valmistuneella Lea Hettulalla ja geoinformatiikkaa opiskelleella Iivo Levaniemellä oli jo aiempi tutkinto ja työkokemusta rakennusalalta ja maisemasuunnittelusta, kun he aloittivat AFRYllä tuntityöntekijöinä opintojensa ohessa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa liikenneinsinööriksi opiskellut Maiju Noponen ja Aalto-yliopistossa liikennesuunnittelua opiskelleet Nelli Nokkonen ja Jannika Brofelt taas päätyivät taloon AFRY Future Stars -urapolkuohjelman avulla. Hettula ja Levaniemi työskentelevät nyt katusuunnitteluosastolla ja Brofelt, Noponen ja Nokkonen ratasuunnittelussa.

Viisikon mielestä työpaikalla on oltu joustavia opintojen suhteen ja kannustettu saattamaan tutkinto päätökseen. ”Kaikkein hienointa on ollut se, miten työnantaja on ymmärtänyt sen, että vaikka olen tullut taloon jo aiemman koulutukseni ja työkokemukseni ansiosta ammattilaisena, olen myös ollut samaan aikaan opiskelija”, vuonna 2018 AFRYllä aloittanut Hettula sanoo. Vaikka projektien aikataulut saattavat joskus olla hyvinkin tiukat, joustoa työntekijän opiskeluille on löytynyt.

AFRY Future Stars -ohjelman kautta vuonna 2021 AFRYlle tullut Nokkonen kiittelee yhtä lailla työntekijöille annettua joustoa. ”Stars-harjoittelu kestää yleensä vuoden, toukokuusta seuraavaan kevääseen, mutta minä sain pidennettyä aikaa, koska olin välissä vaihto-opiskelijana Ranskassa. Palattuani jatkoin harjoittelua taas.”

Brofelt, Nokkonen ja Noponen ovat tyytyväisiä vuoden mittaiseen harjoitteluun. Vuodessa ehtii oppia paljon käytännön suunnittelusta ja työyhteisön tavasta toimia.

Jannika ja Lea
Lea Hettula ja Jannika Brofelt tulevat mielellään toimistolle työyhteisön pariin.

Nokkonen kertoo arvostavansa myös sitä, miten harjoittelun aikana saattoi tehdä diplomityön AFRYllä. Hän tutki sivutuulen huomioimista ratasuunnittelussa. Myös Levaniemi, Hettula, Noponen ja Brofelt käyttivät työaikaansa lopputyön tekemiseen. Brofelt tarkasteli Helsingin kaupungille tekemässään diplomityössä käveltävyyden suunnittelua prosessinäkökulmasta Länsi-Helsingin raitiotiehankkeessa. Noposen lopputyössä käsitellään maa-ainesten sijoitusalueita tie- ja ratahankkeissa.

AFRY Future Stars -urapolkuohjelma on harjoittelu, joka rakentuu opintoja tukevista työtehtävistä ja teemapäivistä, joiden tarkoitus on tukea opiskelijaa urapolun suunnittelussa ja osaamisen kehittämisessä.

Maiju ja Iivo
Iivo Levaniemellä on myös aiempi tutkinto rakennusalalta.

Kollegat antavat tukensa hankkeissa työskenteleville opiskelijoille

Vuosina 2022–2023 Stars-harjoittelun tehnyt Maiju Noponen on tyytyväinen siihen, miten harjoittelun aikana sai koko ajan tuntea, että tekemiseen on työyhteisön tuki ja ettei kukaan odota vielä asiantuntijatasoista osaamista harjoittelijalta. ”Oli turvallista harjoitella opinnoissa esiin tulleita asioita todellisissa hankkeissa kokeneiden asiantuntijoiden tuella”, Noponen miettii.

Muidenkin mielestä työyhteisö on kannustanut aktiivisesti paitsi konkreettisilla neuvoilla, myös myönteisellä palautteella.

Rakennusalan koulutustaustalla AFRYlle yliopisto-opintojen ohessa vuonna 2022 tullut Iivo Levaniemi kokee, että kokeneemmilta kollegoilta on voinut kysyä apua erittäin matalalla kynnyksellä. Stars-harjoittelijoiden urapolkuohjelmaan osallistuneilla on myös ollut oma nimetty mentori.

Opintojen aikana tehdyistä töistä varmuutta

Vuonna 2022 harjoittelijaksi tullut Brofelt kertoo saaneensa opintojen ohella työtä tehdessään varmuutta suunnittelutyöhön ja päätösten tekemiseen. Hänen mielestään on ollut helpottavaa, että heti valmistumisen jälkeen ei ole tarvinnut vaihtaa työpaikkaa ja opetella uusia toimintatapoja ja ohjelmia sekä tutustua uuteen yhteisöön, vaan on voinut jatkaa harjoittelun aikana tutuksi tulleessa ympäristössä vakituisessa työsuhteessa. Kaikki viisi ovat työllistyneet AFRYllä vakituisessa työsuhteessa valmistumisen jälkeen.

Nokkonen kokee, että konsulttitalo on tarjonnut hyvän alustan pohtia tulevaisuuden suunnitelmia ja omaa ammatillista kehittymistä. ”On voinut rauhassa miettiä, haluaisiko työskennellä asiantuntijana vai projektipäällikkönä, ja toisaalta uralla ehtii vielä kumpaankin rooliin.”

Valmistujaiskakku
Viisikon valmistujaisia juhlittiin työyhteisön kanssa kakkukahveilla.

Asiantuntijuus karttuu työtä tekemällä

Nyt kun viisikko on valmistunut, he toivovat voivansa vaikuttaa aikaisempaa enemmän siihen, minkälaisissa projekteissa he tulevat työskentelemään. ”Toivon, että valmis tutkinto avaa ovia suurempiin hankkeisiin, ja erityisesti ratikkahankkeet kiinnostavat, sillä niissä pääsee vaikuttamaan arkimaisemaan”, Hettula kertoo.

Haastateltavat toivovat, että he voivat kehittää osaamistaan omien kiinnostustensa mukaiseen suuntaan. He ovatkin ilahtuneita siitä, miten työnantaja kannustaa lisäkouluttautumiseen työajalla.

Brofeltin toiveena on kehittyä konsultiksi, jolla on asiantuntemusta työskennellä itsenäisesti. Toisaalta viisikko tietää, että työtä tekemällä osaaminen karttuu ja että kokeneemmatkin tekijät kääntyvät visaisissa kysymyksissä kollegoidensa puoleen.

Työkavereilta on helppo pyytää apua, koska ratatiimissä on hyvä porukka ja ilmapiiri. Viisikko tekee mielellään töitä toimistolla, missä syntyy kohtaamisia. ”Tekniikka-alojen rajat ovat matalat, enkä aina tiedä, kuka on katu- ja kuka raidesuunnittelija, sillä istumme kaikki lähekkäin ja olemme mukana samoissa hankkeissa. AFRYn kulttuuri tukee yhteistyön tekemistä”, Hettula sanoo.

Nuoret suunnittelijat
Jannika Brofelt ja Nelli Nokkonen opiskelivat Aalto-yliopistossa liikennesuunnittelua.
Two people

Tutustu AFRY Future Stars -urapolkuohjelmaan

Vuoden mittainen AFRY Future Stars -urapolkuohjelma on harjoittelu, joka rakentuu opintoja tukevista työtehtävistä sekä Training Day -teemapäivistä. Teemapäivät tukevat urapolun suunnittelussa ja osaamisen kehittämisessä.