Industrial digitalisation

AFRY styrker seg på industriell digitalisering

30/09/2022

Prosessindustri er en av de største og mest globale industrigrenene. AFRY huser et solid fagmiljø innenfor prosessindustri – både nasjonalt og globalt. Nylig ble Henning Winsnes medarbeider nummer 100 i prosessindustri i Norge.  

AFRYs tjenestetilbud innen prosessindustri dekker hele verdikjeden og livssyklusen for kundenes drift og prosjekter.  

AFRY er involvert i flere innovative og store industriprosjekter. Med spesialister innen fagområder som prosessteknologi, automatisering og rørdesign, har vi både kompetansen og bredden som kreves for å muliggjøre bærekraftig næring og prosesser for fremtiden.

Henning Winsnes prosessindustri i Norge
Henning Winsnes, Lead Engineer Digitalisation

Medarbeider nummer 100 i prosessindustri i Norge

Gjengen i prosessindustri har opplevd en stor utvikling de siste årene. Fra 40 medarbeidere i 2018 har de vokst til 100 medarbeidere i Norge. Henning er medarbeider nummer 100, og skal være med å styrke AFRYs tjenester innen industriell digitalisering ytterligere.  

Henning skal sammen med sine kollegaer hjelpe kunder med å optimalisere deres produksjon og bruk av ressurser, med et særlig fokus på Big Data, cybersikkerhet, AI, MES, digital twins og IoT.

- AFRYs satsning på bruk av digitaliseringsteknologi for å hjelpe kundene med å optimalisere sin produksjon er noe som motiverer meg og fikk meg interessert i stillingen. I tillegg var mitt positive inntrykk av arbeidsmiljøet en viktig faktor, forteller Henning.  

Store muligheter for digitaliseringsteknologi  

Industriell digitalisering innebærer bruken av moderne teknologi og gir store muligheter for å optimalisere ressurser og produksjonsprosesser på alle nivåer.  

- Arbeidskraft er relativt dyrt i Norge og det er dermed avgjørende for vår konkurransekraft at vi tar i bruk ny teknologi, for å kunne jobbe mest mulig effektivt. Det er store forskjeller mellom ulike industrier og selskaper på hvor langt de har kommet med bruk av digitaliseringsteknologi. Felles for alle er at det er rom for kontinuerlig forbedringsarbeid, basert på bruk av ulike former for digitaliseringsteknologi, sier Asle, leder digitalisering i prosessindustri i AFRY i Norge.

AFRY employees outdoors

Vi søker etter flere dyktige medarbeidere til våre fagmiljøer.

Prosessindustri i AFRY har kontorer i Sarpsborg, Kristiansand og Sandefjord, i tillegg til flere medarbeidere i Trondheim, Odda og Oslo.