Aerial view of Oslo city in the evening

Samspillet i forbindelse med oppgradering av Ring 1 i Oslo er i gang

Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen på Ring 1 i Oslo skal bygges om og oppgraderes. AFRY vil sammen med Dr.techn.Olav Olsen bistå Veidekke med rådgivningsleveranser innen konstruksjon, ingeniørgeologi, vann og avløp, vei, trafikk, geoteknikk, miljøgeologi, BIM, bærekraft og teambyggings-/relasjonskompetanse.

- AFRY har de siste årene vist at vi kan levere i både store samferdselsprosjekter som E18 Langangen – Rugtvedt, og i flere mellomstore totalentrepriser og rene rådgiverkontrakter. Vi ser nå frem til å vise at vi også kan levere på et prestisjeprosjekt midt i Norges hovedstad, en by hvor mange av oss bor i, sier Ola Fjerdingstad, Assisterende Leder for Transportation i AFRY.

Med bakgrunn i gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet ble det forutsatt at det måtte gjøres tiltak på Hammersborgtunnelen for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for den nye departementsbebyggelsen.

Det omfattende prosjektet på Ring 1 har etter planen byggestart sommeren 2024, og innebærer blant annet en senkning og forlengelse av Hammersborgtunnelen, samt at Vaterlandstunnelen skal oppgraderes.

Samspill

Det er besluttet at ombyggingen og oppgraderingen av Ring 1 skal gjennomføres som en samspillsentreprise. Modellen tar utgangspunkt i en totalentreprise, men med et langt tettere samarbeid mellom byggherre, entreprenør og rådgiver gjennom både samhandlings-/utviklingsfasen og gjennomføringsfasen.

– Veidekke har åtte måneder på å utvikle prosjektet sammen med Statens Vegvesen, Dr.techn. Olav Olsen og AFRY. Rent konkret skal vi samlokaliseres i nærheten av Ring 1 og løse utfordringene sammen, forklarer Fjerdingstad.

Målet er å sikre at prosjektet blir mer gjennomtenkt, og at løsninger og kontroll på risiko og usikkerheter blir bedre ved at entreprenør og byggherre sammen utvikler og planlegger prosjektet.

Et omfattende sikkerhets- og vedlikeholdsprosjekt

Tunnelene går dels under og ved siden av tett bebyggelse på begge sider. I tillegg ligger Hammersborgtunnelen i berøring med både Sentrum p-hus og Ibsenkvartalet.

– Prosjektet vil både gi økt sikkerhet for de folkevalgte i Regjeringskvartalet samtidig som det bidrar til en tilgjengeliggjøring og oppgradering av et område som i dag ikke oppleves som særlig attraktivt. Vi ser fram til å jobbe med Veidekke og Statens vegvesen på dette krevende og meget spennende prosjektet, avslutter Fjerdingstad.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ola Fjerdingstad - Deputy BU Manager Transportation in Norway

Ola Fjerdingstad

Assisterende leder Transportation i Norge

Kontakt Ola Fjerdingstad

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Infra-Buildings, Oslo - office

Oppgraderingen av Ring 1 er et omfattende sikkerhets- og vedlikeholdsprosjekt