Landskap

Plantegning

Landskap

Som rådgiver for landskap, mener vi at vår viktigste oppgave er å ivareta hensynet til den landskapsmessige helheten og sørge for at utvikling og endringer i våre landskaper og offentlige rom skjer i et harmonisk samspill med nye anlegg og med hensyn til klima og framtidige utviklingsmuligheter.

ARFY Ark Studio har bred erfaring innenfor planlegging og prosjektering av alle typer landskapsprosjekt. Vi jobber innenfor alle planfaser, fra skisseprosjekt til ferdig-bygget tegninger, ofte i nært samarbeid med planleggere, ingeniører og arkitekter. Dette gir oss muligheten til å finne helhetlige og unike løsninger som forener det estetiske med det funksjonelle. Vi ser hvert prosjekt i sammenheng med omgivelsene, og ser mulighetene i både det eksisterende og det potensielle.

Hos AFRY Ark Studio arbeider vi stedsspesifikt. Vi har erfaring fra både stor og liten skala, noe som hjelper oss med å se det store i det lille og motsatt. Vi jobber strategisk med transformasjon og oppgradering av byområder gjennom utforming av mulighetsstudier, helhetsplaner og designhåndbøker. Vårt team består av urbanister, arkitekter, planleggere og landskapsarkitekter, noe som gir oss en sterk faglig bredde. I tillegg samarbeider vi mye med ingeniørene i AFRY, som vi deler hus med. Vi jobber tverrfaglig, noe vi har erfaring med at gir de beste løsningene.

Vi lager funksjonelle landskap med høy kvalitet. Bærekraftige løsninger ligger til grunn for alt vi gjør. Vi jobber detaljert med bl.a. lokal overvannshåndtering, biologisk mangfold og gjenbruk av stedlige masser. Oppdatering på nye anleggsmetoder, materialer, tekniske løsninger og produkter er en del av prosjekteringen.

Et landskap skal ikke bare fungere for mennesker, vi er også avhengige av at naturen får slippe til. Derfor jobber vi i AFRY Ark Studio med å styrke det lokale biologiske mangfoldet i prosjektene våre. Dette gjør at prosjektet blir godt tilpasset omgivelsene, samtidig som det drar nytte av økosystemtjenester. Det sparer utgifter over tid, og bedrer leveforholdene for planter, dyr og insekter.

Universell utforming er en naturlig del av våre prosjekt. Vi har opparbeidet oss en bred kompetanse på feltet gjennom en rekke prosjekter som skoler, offentlige plasser og utarbeiding av veiledere.

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio
Niclas Berlin Nilssen
Direktør AFRY Ark Studio Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Niclas Berlin Nilssen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.