Fremtidens Plejehjem

Huset Nyvang - moderne plejehjemsbyggeri

Om projektet

Randers Kommune har opført et nyt plejehjem for demente borgere med tilhørende servicearealer. Plejehjemmet omfatter i alt 60 plejeboliger, herunder 45 boliger på 75 m2, samt 15 boliger på 90 m2 med tilhørende service- og udearealer.

Plejehjemmet er til målgruppen med demenssygdomme i moderat til svær grad og beboere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der er lagt vægt på at skabe tryghed gennem hjemlige rammer med fokus på overskuelighed, genkendelighed og en enkel struktur, som hjælper beboerne med at tage hånd om eget hverdagsliv.

Plejehjemmet er udformet med fire forskellige boenheder, som hver især er disponeret omkring et åbent gårdmiljø ud fra ønsket om at skabe genkendelighed og særlig tilknytning for beboerne.

I sammenhæng med plejehjemmet er der opført en ny daginstitution, som kan rumme ca. 100 børnehavebørn og ca. 39 vuggestuebørn. Til det samlede byggeri er der opført fælles parkeringsfaciliteter m.m. Daginstitutionen er fuldt integreret i bygningsanlægget med en direkte fysisk og visuel relation mellem plejecentrets fællesrum og daginstitutionens fællesrum. Fælleskøkkenet er placeret mellem de to institutioner, hvorved en synergieffekt etableres.

Nohrcon har kåret projektet som årets sundhedsbyggeri 2017.

Byggeriet har modtaget Randers Kommunes Arkitekturpris 2019.

 

AFRY's rolle

AFRY har ydet komplet ingeniørrådgivning, inklusiv energi, brand-, akustikrådgivning og commissioning. Ved udførelse af projektmaterialet omfattede vores ydelse endvidere udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for licitation/underhåndsbud i fag- og/eller stor entrepriser for alle entrepriser på nærværende byggeri.

Fakta

AREAL

7.225 m2

START

2016

SLUT

2018

ENTREPRISEFORM

Totalentreprise

 

Samarbejdspartnere

ARKITEKT

Friis & Moltke Architects

ENTREPRENØR

C. C. Contractor

Carsten Rodal - Department Director, Building Design, Herning, Buildings (Denmark)
Carsten Rodal
Department Director, Building Design, Herning, Buildings (Denmark)

Vil du vide mere?

Kontakt Carsten Rodal

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.