sundhed_skoler_institutioner.jpg

Sundhed, skoler & institutioner

Skræddersyede løsninger til brugernes behov

AFRY er din professionelle rådgiver, hvad enten du skal bygge et hospital, et sundhedshus, en skole eller en børnehave.

Vi har forståelse for, at bygningen skal designes til de forskellige behov, brugerne har, uanset om de skal vente, i behandling, modtage undervisning eller stimuleres til leg og kreativitet.

Tidsplanlægning, omkostningsstyring, kvalitetskontrol og samarbejde med alle involverede parter er nøgleord for os.

 

Sundhed

Vi har den grundlæggende forståelse for sygehusdrift og -processer, herunder arbejdsgange, patientstrømme og krav til pladsudnyttelser. Vi designer de tekniske installationer og faciliteter, så de lever op til kravene og specifikationerne for anvendelse af medicinsk udstyr.

Vi er desuden fortrolige med sundheds- og sikkerhedsregulativer, der gælder for sygehusmiljøer, herunder retningslinjer for hygiejne, smittekontrol, brandbeskyttelse, tilgængelighed og arbejdsmiljø.

 

Skoler

Uanset om der er tale om nybyg eller renovering sørger vi for at sætte os grundigt ind i (fremtidige) ønsker til skolens klassestørrelser, undervisningsrum, laboratorier, auditorier, idrætsfaciliteter med mere. Det sker gerne i tæt samarbejde med skolens ledelse og personale for også at få et indblik i den daglige brug af skolens faciliteter.

Nutidige læringsmiljøer er kendetegnet ved at være fleksible og indeholder rum til alle typer læring - gruppearbejde, fordybelse, fællesaktiviteter mm. - inde såvel som ude. Vi ved, at optimal arealudnyttelse af fællesarealer og lokalefaciliteter er vigtigt for at optimere skolens ressourcer og anvende dem bedst muligt.  

Vi ved også, at akustik, dagslys, lydisolering, indeklima, komfort, sikkerhed og IT-infrastruktur med nutidige teknologier har stor betydning i den moderne skole. Vi er naturligvis også fortrolige med sikkerhedsstandarder og regulativer for blandt andet brandsikkerhed og handicapadgang.

Mange skoleprojekter, vi er involveret i, er bæredygtighedscertificerede, og i mange tilfælde synliggør skolen de bæredygtige tiltag i undervisningen f.eks. ved at inddrage eleverne i skolens energiforbrug og affaldssortering.

 

Institutioner

Sikkerhed, hygiejne og holdbarhed er nøgleord, når vi projekterer bygninger, der skal anvendes til institutioner som for eksempel en børnehave eller et fritidscenter. Vi sætter os grundigt ind i institutionens aldersgrupper, aktivitetsområder, legepladsdesign og hygiejnekrav, og vi designer eller optimerer bygningens indretning og funktionalitet i overensstemmelse med brugernes behov. Også de grønne udenomsarealer bliver designet, så brugerne kan være kreative og aktive hele dagen.

I institutioner er kravene til støjdæmpning høje, og det handler om at få implementeret en akustikregulering, som muliggør en daglig funktion i rummet uden støj og larm.

Ligeledes stilles der store krav til holdbare løsninger og robust design, som matcher brugernes høje aktivitetsniveau - uanset om de er tre eller ti år. Med mange individer i samme rum stilles der desuden høje krav til indeklima.

Vi er fortrolige med sikkerhedsstandarder og regulativer, der gælder for daginstitutionsmiljøer, herunder brand, tilgængelighed for personer med handicap, sanitære standarder og generelle sikkerhedsforanstaltninger for børn.

 

Udvalgte referencer

Børne- og Kulturhuset i Høje-Taastrup Kommune

Prisbelønnet skolebyggeri

AFRY har været ingeniørrådgiver på Børne- og Kulturhuset i Høje-Taastrup Kommune, der er blevet kåret som Årets Skolebyggeri 2023.

Lad os hjælpe dig

Carsten Rodal - Department Director, Building Design, Herning, Buildings (Denmark)

Carsten Rodal

Department Director, Building Design, Herning, Buildings (Denmark)

Kontakt Carsten Rodal

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Michael Andreasen - Section Manager, Commissioning & Technical Consultancy, Consultancy

Michael Andreasen

Section Manager, Commissioning & Technical Consultancy, Consultancy

Kontakt Michael Andreasen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Karl Henrik Elkjær - Projekt- og markedschef, Projekt- og projekteringsledelse, Building Design, Herning

Karl Henrik Elkjær

Projekt- og markedschef, Projekt- og projekteringsledelse, Building Design, Herning

Kontakt Karl Henrik Elkjær

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.