AFRY leverer fagligt funderet rådgivning om skybrudssikring og oversvømmelse for Københavns Kommune til skybruds- og byrumsprojekt i Mimersgadekvarteret på ydre Nørrebro i København

Projekt: Rådgivning om skybrudssikring og oversvømmelse til Mimersgadekvarteret

Om projektet

Voldsomme skybrud og ekstreme vejrforhold bliver mere og mere almindeligt i Danmark og resten af verden. De kraftige regnmængder kan have enorme konsekvenser i byområder, hvor kloaksystemet ikke kan klare trykket. Dette kan resultere i oversvømmelser af gader, kældre og andre lavtliggende områder.

Derfor har Københavns Kommune igangsat iværksat en række skybrudsprojekter. Et af dem i Mimersgadekvarteret på ydre Nørrebro i Købehavn, hvor AFRY yder rådgivning i skybrudssikring af gaderne Hamletsgade, Heimdalsgade, Slejpnersgade, Nannasgade og Vulkangade.

De seneste års hyppige oversvømmelser overbelaster kloakkerne, som ikke kan håndtere den store mængde vand, der skal drænes væk fra gader og bebyggelse. En måde at imødegå dette på er skabe muligheder for nedsivning, hvor overskydende regnvand gradvist optages i jorden og dermed reducerer mængden af vand, der skal håndteres af kloaksystemet.

Det er især vigtigt at tage højde for Heimdalsgade, hvor der samler sig store vandmængder ved oversvømmelser. Når kloaksystemet kan ikke følge med regnvandet på grund af de store vandmængder, og derfor skal AFRY som rådgiver undersøge, hvordan vandet kan ledes væk.

Store vandmængder samler sig især på Heimdalsgade, hvilket blandt andet skal afhjælpes ved at aflede regnvandet til grønne vejsenge for at skabe de bedste forudsætninger for nedsivning. Målet skybrudsprojektet er at afhjælpe oversvømmelser i området og reducere skader ved kraftig regn og skybrud. Samtidigt har kommunen en vision om at gøre Mimersgadekvarteret til et grønt og cykelvenligt byområde, der fremmer det lokale byliv og sikrer tryghed for børn og voksne at cykle i stedet for at køre i bil.

AFRY's Rolle

Som rådgiver er AFRY sammen med Opland Landskabsarkitekter ansvarlige for at skabe et robust og grønt skybruds- og byrumsprojekt i Mimersgadekvarteret. AFRY leverer fagligt funderet rådgivning indenfor skybrudssikring og står for projekteringsledelse, herunder vej og anlæg, vejafvanding, trafik, el, udbudsprojekt og arbejdsmiljø. Opland er ansvarlig for landskabsarkitektoniske ydelser som vandhåndtering og beplantning.

AFRY har været med til at bygge og udvikle byer siden 1895. I dag fokuserer vi på at planlægge fremtidens byer med inddragelse af behovene fra mennesker samt hensyn til klimaforandringer og digitalisering.

Hos AFRY mener vi, at en visionær by- og trafikplanlægning kan løse udfordringerne med stigende urbanisering. Vi skal planlægge vores byer med fokus på, hvordan vi ønsker, at folk skal transportere sig - ikke baseret på antallet af biler på vejene.

Fakta

START

2022

SLUT

2026

Samarbejdspartnere

LANDSKABSARKITEKT

Opland Landskabsarkitekter

De seneste år har vi set mange eksempler på oversvømmelse af byer i Danmark. Derfor er kommunerne landet over begyndt at se på klimasikring og skybrudssikring, så vi i fremtiden kan sikre vores bygninger mod oversvømmelser fra skybrud, ekstremt vejr og høje vandstande.

Vil du vide mere om projektet?

Amir Bigdeli - Section Manager Civil Engineering, Transportation

Amir Bigdeli

Section Manager Civil Engineering, Transportation

Kontakt Amir Bigdeli

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Susan Appel - Projectmanager, Transportation

Susan Appel

Group Manager Traffic

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.