Train in a railway station / railyard

Jernbane

Railway solutions

AFRY er en kompetent leverandør af jernbanesystemer. Vi leverer sikre og omkostningseffektive løsninger til jernbaneprojekter af alle typer, og vi har den nødvendige tekniske ekspertise.

Med bæredygtighed øverst på den globale dagsorden er jernbanekonstruktion og udvikling af jernbanetrafik en voksende sektor i regioner over hele verden. AFRY har den viden, der hjælper dig gennem hele processen fra planlægning af jernbaneprojekter til færdigt jernbanesystem.  

Vi er en kompetent leverandør af ekspertise inden for nationale og tværnationale jernbanesystemer. Vi sørger for serviceydelser, arbejdsmetoder og løsninger gennem alle faser af jernbaneudvikling og bidrager med planlægning, projektering og udbudsdokumentation - ofte inden for rammerne af større infrastrukturprojekter.  

Vores kapaciteter dækker både design og konstruktion af nye jernbanesystemer samt forbindelser, vedligehold og udvikling af et eksisterende jernbanenet. Vi øger sikkerheden ved trafikflowanalyse af gods- og passagertrafik, og vi har teknisk ekspertise, der dækker alle komponenter i jernbaneinfrastruktur, driftsfaciliteter og jernbaneudstyr, signalanlæg og sporskifter.

Vores digitale kompetencer inden for jernbanedesign spænder over både 3D-design og BIM-modellering, som vi bruger til at udvikle innovative løsninger til anlægsbranchen.  

Vi kan hjælpe dig med at analysere, planlægge og projektere sporanlæg til både konventionelle jernbaner og højhastighedsbaner samt metro og letbaner. Udover at have været involveret i nogle af de største projekter herunder nyanlæg og sporfornyelse, har vores eksperter blandt andet været en del bygherregruppen for 3D CAD på banestrækningen mellem København og Ringsted samt leveret rådgivning og fagprojektledelse inden for spor, CSM og 3D CAD til Banedanmarks opgradering af jernbanestrækningen mellem Ringsted og Femern.  

HSR

Vi kan hjælpe dig med

Digitalisering og BIM Arrow pointing right

Alle vores baneprojekter udføres i henhold til kundernes IKT-aftale og CAD-manual samt anerkendte branchestandarder. Vi kan derfor assistere i hele projektets livscyklus fra projektering, udførelse, overlevering til idriftsættelse.  

Perroner og stationer Arrow pointing right

Vi har stor erfaring med perronfornyelse samt nyanlæg af perroner, herunder totalrådgivning på samtlige fag og overholdelse og godkendelse af TSI-INF samt TSI-PRM. Vi har stor erfaring med planlægning, projektering, godkendelse, byggeledelse og tilsyn på perronprojekter samt aflevering til infrastrukturejeren.  

Sporprojektering og baneafvanding Arrow pointing right

Vi er førende specialister i at lave sporprojektering og baneafvanding med tilhørende designmateriale. Vi har stor erfaring med Banedanmarks regler, privatbanerne, metroselskabet/letbanens regler og svenske regler.

Til projekteringen af sporet anvender vi Bentley OpenRail til at sikre data i hele projektets forløb fra programmerne til landmålerens udstyr samt entreprenørens justeringsmaskine. Afvanding projekteres iht. gældende normer og regler samt i 3D.  

Stærkstrøm Arrow pointing right

Vi har stor ekspertise med stærkstrømsydelser, som f.eks. projektering af perronbelysning, sporskiftevarme og tavler til teknikhytter i forbindelse med jernbaneprojekter.

Jernbanesikkerhed, CSM-RA og Assesering (AsBo) Arrow pointing right

I AFRY kan vi tilbyde rådgivning fra nogen af branchens bedste eksperter inden for jernbanesikkerhed og risikovurdering, som alle har indgående erfaring med CSM-RA på vores baneprojekter samt fagassessering til projekter der skal igennem en assesseringsproces. Dette gælder alle fagområder.

Tredjepartsprojekter Arrow pointing right

Vi har stor erfaring med tredjepartsprojekter, hvor bygherren er en anden, men infrastrukturforvalteren er fx Banedanmark. Hele myndighedsbehandlingen op imod Banedanmark håndterer vi. Det kan fx være etagebyggeri langs jernbanen eller en ledningskrydsning der skal håndteres i LedningX. Det kunne også være cykelsti der skal krydse en jernbane hvor der også er bomanlæg.

Kontakt os

Ali Al-Jaberi - Team Leader, Civil Structure

Ali Al-Jaberi

Group Manager, Rail, Bridges and Civil Structures, Transportation (Denmark)

Kontakt Ali Al-Jaberi

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Kenneth Habo - Market Area Manager, Transportation (Denmark)

Kenneth Habo

Market Area Manager, Transportation

Kontakt Kenneth Habo

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.