Vandreservoir. Genrefoto.

Spildevand

Automation til spildevandsanlæg

AFRY er garant for bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til spildevandsbranchen, herunder offentlige spildevandsanlæg. Vores eksperter leverer kvalitetsløsninger til aftalt tid og pris, fordi de er organiseret i faggrupper og arbejder med hver deres specifikke markedsområde og systemer.

Den danske spildevandsbranche er en af de mest automatiserede i verden. Den er foran på point, når det gælder nedbringelse af emissioner, og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er pejlemærker for mange aktører i branchen.

AFRY er en uafhængig og komplet integrator, der ikke er låst af aftaler med specifikke leverandører. Det betyder, at vi frit kan finde og udvælge de komponenter, der skal til for at optimere anlægget uanset størrelse. Vi får med andre ord data til at snakke sammen – uanset hvilket fabrikat der står på bagsiden af produktet.

Vores team i Danmark er bredt funderet, og vi har certificerede ingeniører i alle de produkter, vi integrerer i vores systemer. Udover vores danske team har vi et stort bagland af kolleger verden over, som har unik specialistviden, og som vi altid kan trække på for at sikre dig den bedste løsning til dit spildevandsanlæg.

Vi tilbyder desuden en vagtordning, der dækker 24/7/365, så vi står altid klar til at hjælpe.

Spildevand
Rensning af spildevand

Spildevand omfatter alt det vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. Vandet kan indeholde organiske stoffer, som ved udledning kan give problemer med iltsvind i vandløb, søer og hav. Derfor renser vi vandet på spildevandsanlæg.

Det er vigtigt at rense spildevandet for forskellige stoffer fra husholdninger, virksomheder og industrier, fordi de forskellige stoffer i store mængder kan skade omgivelserne og belaste jord og grundvand. På et spildevandsanlæg nedbrydes kemikalier og forurenende stoffer , inden det rensede spildevand udledes i naturen.

Spildevand kan inddeles tre kategorier: husspildevand, der typisk indeholder organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P); tag- og overfladevand, der typisk består af lavt organisk indhold og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P); og industri- eller processpildevand fra områder, der er belastet med forurening, som ud over organisk stof og næringsstoffer typisk indeholder flere forskellige miljøfremmede stoffer (kilde: Miljøstyrelsen).

Optimering af spildevandsanlæg

Med et softwaresystem til digital styring af spildevandsanlæg kan du nemt indsamle data om driften og dermed optimere anlægget til at yde bedre. Systemet indsamler data om anlæggets drift og tilstand og giver alarm ved afvigelser fra sætpunkter. Alle data kan til enhver tid trækkes ud og analyseres.

På mange spildevandsanlæg bliver der desuden udført vedligehold med faste intervaller, eksempelvis hvert halve år. Ved at bruge data fra driften kan du hurtigt se, hvor behovet er og samtidig forudse kommende vedligehold. Eksempelvis kan du monitorere pumper og i dataene se, om pumperne vibrerer eller har øget strømforbrug og derfor måske står over for en udskiftning eller renovering. Det potentielle nedbrud kan derfor undgås og forebygges, før det vil ske.

I AFRY arbejder vi med anerkendte og åbne softwaresystemer, som er kendetegnet ved at kunne sammenkoble komponenter fra flere forskellige producenter. Det vil i praksis sige, at du i systemet kan sammenkoble for eksempel en frekvensomformer fra X-firma, en controller fra Y-firma og pumper fra Z-firma. Med andre ord designer vi en løsning, som er tilpasset netop dit spildevandsanlæg og med de komponenter, som fungerer bedst på det.

Lad os hjælpe dig

Kasper B. Nielsen - Market Area Manager

Kasper B. Nielsen

Market Area Manager, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Kasper B. Nielsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Kim Rude Holm - National Sales Engineer

Kim Rude Holm

National Sales Engineer, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Kim Rude Holm

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Henrik Rosengreen - Section Manager, Advanced Automation (Denmark)

Henrik Rosengreen

Section Manager, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Henrik Rosengreen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.