Akustik

Støj & akustik

Tidlig indsats giver bedre bygninger

Støj har en række negative helbredseffekter og genevirkninger på mennesker. Faktisk kan støj være så generende, at det går ud over folks arbejdsindsats og trivsel. Derfor er akustik og god lyd en del af et godt indeklima, uanset om det drejer sig om daginstitutioner, skoler, kontorer, produktionslokaler eller restauranter.

Med digitale simuleringer kan man opleve akustikkens kvaliteter i bygningen, før byggeriet går i gang. På baggrund af projekttegninger og akustiske beregningsprogrammer kan AFRY beregne akustik og støjniveau allerede i idé-, planlægnings- og projekteringsfasen. Det sikrer, at vi kan undersøge forskellige idéer og løsninger til inventar, vægge, lofter eller klimaskærm og sikre, at de lever op til standarder, krav og ønsker.

Vi undgår samtidig uforudsete udgifter til lyd og akustik efter byggeriets færdiggørelse.

Vi kan også hjælpe med

Støjmåling Arrow pointing right

Støjmåling afdækker hurtigt og effektivt støjproblemer

AFRY hjælper dig med at måle, beregne og kortlægge støj lige som vi kan rådgive dig om støjbegrænsende foranstaltninger. Vores ydelser omfatter både måling af støj fra virksomheder, ventilationsanlæg, tekniske installationer i boliger, kontorer og industrielle bygninger samt måling af støj fra maskiner.

Kildestyrkemåling

Vi udfører desuden målinger og beregning af kildestøj internt og eksternt og hjælper dig med at opfylde kravene til en miljøgodkendelse.

Trafikstøj Arrow pointing right

Støj fra vej og jernbaner

Vejstøj fra tog, biler og lastbiler generer i dag 8 % af den danske befolkning og er en hyppig årsag til klager. Undersøgelser viser, at et gennemsnitshus i Danmark taber 1,6 % af værdien for hver dB niveauet er over den vejledende støjgrænse for vejstøj. Ud over det økonomiske perspektiv har vejstøj også sundhedsmæssige konsekvenser.

Omfattende studier har vist, at langtidseksponering for vejstøj over grænseværdierne kan få direkte konsekvens for forventet livslængde, og op mod 200 danskere har hvert år vejstøj som dødsårsag. Endelig kan vejstøj forværre stressproblemer. Der er altså gode argumenter for at komme vejstøj til livs.

AFRY kan hjælpe dig med at:

 • beregne vejstøj og udarbejde egentligt støjkortlægninger
 • beregne den nødvendige dæmpning af facader og vinduer
 • beregne vejstøjniveauet på facaden
 • måle facadens evne til at dæmpe vejstøj
 • fastlægge det indvendige vejstøjniveau i kontorer og boliger
 • projektere i henhold til Bygningsreglementet og Miljøstyrelsens grænseværdier for støj
 • projektere tiltag, der afhjælper problemet med støj.
Rum og bygningsakustik Arrow pointing right

Rum- og bygningsakustik er vigtigt for indeklimaet

Uanset om det drejer sig om boligbyggeri, daginstitutioner, skoler, kontorer, produktionslokaler restauranter, så kan AFRY hjælpe med at skabe gode akustiske forhold, der passer til det, byggeriet skal bruges det.

AFRY kan hjælpe dig med:

 • Auralisering, der giver mulighed for at lytte til byggeriet, før det bliver bygget.
 • Lydmålinger med henblik på at fastlægge lyd, støj og stilhed
 • Rum- og bygningsakustiske målinger som f.eks. efterklangstid, støjniveau, taleforståelighed, akustisk kapacitet og afstandsbetinget fald i støjniveauet
 • Projektering af luftlyd- og facadelydisolation samt trinlydniveau
 • Støjmålinger fra tekniske installationer som f.eks. ventilationsanlæg, varmpumper, klimaanlæg, teknikrum med maskiner m.m.
Akustisk arbejdsmiljø Arrow pointing right

Akustisk arbejdsmiljø og indeklima

Et dårligt akustisk indeklima kan føre til stress og sygefravær, nedsat koncentration og produktivitet. Derfor er et godt akustisk arbejdsmiljø også vigtigt for at skabe trivsel og gode arbejdsforhold for medarbejdere.

 • Kontormedarbejdere i storrumskontorer skal kunne arbejde koncentreret uden for mange forstyrrelser, men også kunne videndele, samarbejde og tale sammen uden at det forstyrrer andre.
 • Medarbejdere i bygge/anlægsbranchen og industrien skal skånes i forhold til støj, som kan skade deres hørelse. Kommunikation skal kunne ske under forhold, som minimerer misforståelser og fejl.
 • Pædagoger, lærere og undervisere, børn, unge og studerende skal have rum, som sikrer optimale indlæringsforhold, fleksibilitet og mulighed for kreativitet.
 • Medarbejdere og patienter på hospitaler og sygehuse skal have gode rammer for ro og hvile.
 • Kulturelskere skal have optimale lydoplevelser i koncertsale og biografer.

AFRY kan hjælpe med:

 • Støjkortlægning af støj i arbejdsrum, lokaler og områder med særlige behov
 • Måling og regulering af efterklangstid
 • Måling og regulering af støj
 • Måling af støj i rum og naborum
 • Måling af luftlydisolation, facadelydisolation og trinlydsniveau
 • Projektering af efterklangstid og lydisolation
 • Fastlæggelse af støjkrav og behov for dæmpning af maskiner
 • Måling, beregning og kortlægning af ekstern støj fra virksomheder

Kontakt os

Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Building Technology, Consultancy

Jacob Damborg Kristensen

Section Manager, Building Technology, Consultancy

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
AFRY contact person generic image

Peter Lorenzen

Group Manager, Building Technology, Consultancy

Kontakt Peter Lorenzen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
AFRY contact person generic image

Mike Jensen

Acoustician, Building Technology, Consultancy

Kontakt Mike Jensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.