trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed

Vi står for den gode trafiksikkerhed

Bedre trafiksikkerhed betyder ikke kun, at man kan færdes sikkert i trafikken. God sikkerhed i trafikken har også store samfundsøkonomiske gevinster.

”I 2030 skal antallet dræbte i trafikken være 90 eller derunder” og ”i 2030 skal antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken være 900 eller derunder”. Sådan lyder Færdselssikkerhedskommissionens mål for den samlede indsats for trafiksikkerhed 2021-2030.

Trafiksikkerhed afhænger af mange ting – veje og stiers udformning, krydsningsforhold, hastighedsbegrænsninger, oversigtsforhold, trafikanternes adfærd, bilernes sikkerhedsudstyr og meget andet. I AFRY arbejder vi bredt med trafiksikkerhedsrådgivning gennem alle projektets faser, fra planlægning og analyse til udarbejdelse af trafiksikkerhedsprojekter og trafikal opfølgning. Vi har certificerede trafiksikkerhedsrevisorer, der står parat til at hjælpe jer.

Vi kan hjælpe med:

  • trafiksikkerhedsrevisioner
  • uheldsanalyser
  • hastighedsanalyser
  • trafiksikkerhedsplaner
  • sikre skoleveje
  • gadeudformning herunder hastighedsdæmpende foranstaltninger
  • krydsudformning
  • mobility management
  • fartvisere.

Kontakt os

Susan Appel - Group Manager Traffic

Susan Appel

Group Manager Traffic

Kontakt Susan Appel

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.