Finger points in the air with digital symbols around

Paikkatieto tuo monia hyötyjä vesihuoltoverkostosuunnitteluun

Paikkatieto tuo monia hyötyjä vesihuoltoverkostosuunnitteluun

Paikkatieto yhdistettynä laadukkaaseen vesihuoltoverkostosuunnitteluosaamiseen ja monipuoliseen kokemukseen nopeuttaa projektiaikatauluja, helpottaa tiedon hallintaa ja tuo säästöjä. Tehostuneesta ja tarkasta suunnittelusta hyötyvät niin ympäristö kuin kuntalaiset ja maanomistajat.

Paikkatietosovellukset ovat nykyään tärkeitä työkaluja AFRYn siirtolinjasuunnittelussa. Viime vuosien kehitys paikkatiedon laajamittaisessa vapautumisessa sekä avoimen lähdekoodin ratkaisut ja avoin data ovat johtaneet paikkatietojen hyödyntämisen vauhdikkaaseen laajentumiseen.

Yksi päivä maastossa vastaa kahta toimistolla

Siirtolinjojen suunnittelussa maastokäynnit ovat oleellinen osa työtä ennakolta tehtävien kartta-analyysien lisäksi. Paikan päältä kerättävän tiedon merkitystä ei voi korvata, ja jos ennen yksi päivä maastossa vastasi päivää toimistolla, vastaa se nykyään paikkatiedon sujuvan hyödyntämisen ansiosta vähintäänkin kahta toimistopäivää.

Siirtolinjasuunnittelussa paikkatietojärjestelmien käyttö säästää aikaa. Jo projektin alkuvaiheessa voidaan nyt huomioida tekijöitä, jotka aiemmin saattoivat laittaa suunnitelmat täysin uusiksi projektin myöhemmässä vaiheessa. Tiedot pohjavesialueista, museokohteista, Natura-alueista, kaavoituksesta ja maaperästä viedään etukäteen sovellukseen. Tällöin ne näkyvät maastokäynnillä kartalla, ja siten ne voidaan huomioida suunnitteluratkaisujen teossa.

Tällä hetkellä Karvialla käynnissä oleva projekti on oiva esimerkki paikkatiedon hyödyntämisestä vesihuoltoverkostosuunnittelussa. Alueella on paljon museoviraston kohteita, pohjavesialueita, kansallispuistoja ja Natura-alueita, jotka ovat vaikuttaneet suunnitteluun. Lakeuden Vedelle tehdyssä siirtolinjan suunnittelutyössä on ympäristö ja luontoarvot pyritty huomioimaan myös käyttämällä kaivamattomia rakennusmenetelmiä. Kaivamattomien menetelmien avulla voidaan saavuttaa lisäksi kustannushyötyjä.

Ennakoimisella voidaan alentaa rakentamiskustannuksia. Viemällä maaperätiedot paikkatietosovellukseen ja ottamalla ne yhdeksi suunnittelua ohjaavaksi näkökulmaksi putkilinjojen reitti voidaan suunnitella minimoiden kalliit kallio- ja savikko-osuudet.

Tarkat suunnitelmat hyödyttävät sekä luontoa että maanomistajia

Siinä missä ennen printattiin paperisia karttoja maastokäynnille mukaan ja tehtiin niihin kynällä merkintöjä, nyt otetaan taskusta kännykkä tai tabletti paikkatietosovelluksineen. Muutamalla klikkauksella voidaan useista eri lähteistä kerätä ja yhdistää yhteen karttaan tarvittavat tiedot, ja hyödyntää niitä heti suunnittelun alkuvaiheessa.

Paikkatiedon hyödyntäminen sinällään ei ole uusi keksintö, mutta viime aikoina se on kehittynyt huimasti. Esimerkiksi tarkkuus on parantunut sadan metrin säteestä metriin. Tämä sopii erityisesti siirtolinjan alustavaan suunnitteluun, jolloin ei vielä tarvita sentin tarkkuutta. Paikkatietosovelluksen hyvät ominaisuudet ovat ylivoimaisia aiempaan työtapaan verrattuna.

Luonto pystytään huomioimaan uudella tavalla, ja maanomistajien intressit saadaan taltioitua. Esimerkiksi maanomistajille tärkeiden pihapuiden väistöjen periaatteet suunnitellaan jo maastossa, ja suunnittelua jatketaan tämän aineiston pohjalta toimistolla.

Tiedon hallinta vie alaa eteenpäin

Paikkatietojärjestelmien tärkeimmät ja pitkäaikaisimmat hyödyt ovat tiedon hallinta ja tiedon etsimisen nopeuttaminen. Näin tiedot ovat ajantasaisia, ja uudet tiedot voidaan helposti päivittää järjestelmään.

Esimerkiksi joissain tapauksissa vuosikymmeniä vanhat suunnitelmat on arkistoitu paperisina, mutta välttämättä rakennusvaiheessa eteen tulleet poikkeamat suunnitelmista eivät olekaan päätyneet samoihin kansioihin – tai kansioihin lainkaan. Putkirikon sattuessa kukaan ei tiedä, mitä on vastassa. Jossain papereissa on tieto putken venttiilistä, mutta vain harva tietää, mistä lähteä paperia etsimään.

Paikkatietojärjestelmään tallennetun tiedon avulla huoltomies tietää jo etukäteen, mikä venttiili ei pidä. Samalla hän saa arkistoitua tiedon vaihdetusta uudesta venttiilistä paikkatietosovellukseen tulevaa käyttöä varten.

Vesihuollon suunnittelu on tärkeä osa yhteiskuntaa ja ympäristöä. Jokainen tarvitsee puhdasta vettä ja toimivaa viemäröintiä. Niitä pidetään itsestäänselvyytenä, mutta laadukkaan vesihuollon rakentaminen vaatii laadukasta, asiakaslähtöistä suunnittelua. Paikkatieto on nyt entistä keskeisempi osa suunnittelua ja tiedon hallintaa.

Ota yhteyttä

AFRY contact person generic image

Karin Lepola

Tampereen seudun vesi- ja hulevesihankkeet

Ota yhteyttä: Karin Lepola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.