viemärikaivo

Rankkasateet lisääntyvät ja voimistuvat – tulvavahinkojen torjunnassa kunnilla yhä suurempi vastuu

Rankkasateet lisääntyvät ja voimistuvat – tulvavahinkojen torjunnassa kunnilla yhä suurempi vastuu

Rankkasateiden arvioidaan lisääntyvän ja voimistuvan ilmaston yhä lämmetessä. Rankkasadetulvien aiheuttamien omaisuus- ja liikennevahinkojen ehkäisemisessä ennakkosuunnittelun ja kunnossapidon rooli kasvaa.

Ilmaston lämpenemisen myötä voimistuneet sateet aiheuttavat monin paikoin sadevesiviemärijärjestelmän kapasiteetin ylittymisen ja sadeveden nousemisen maan pinnalle.

- Rankkasadetulvista aiheutuu haittaa etenkin liikenteelle, kun vaikkapa alikulkukäytävät täyttyvät vedellä ja ajoneuvoliikenne estyy. Kellareihin nouseva vesi puolestaan aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Ympäristöhaittaa taas aiheutuu käsittelemättömän jäteveden päästessä esimerkiksi vesistöihin, osastopäällikkö Jussi Ristimäki AFRYltä sanoo.

Päävastuu kunnalla

Uudistetuissa vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslaeissa on lisätty erityisesti kunnan ja kiinteistön omistajan vastuuta. Vesihuoltolaitokset on velvoitettu laatimaan varautumissuunnitelma erityistilanteita varten, joihin myös äärimmäiset sääolosuhteet luetaan.

- Päävastuullisten eli kunnan ja vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia siitä, että olemassa oleva järjestelmä on kunnossa ja toiminnan rajoitteet tiedossa. Jos järjestelmän kapasiteetti ylittyy, on tiedettävä, missä tulva tapahtuu, sanoo Ristimäki.

Ennakointia ja mahdollisten tulva-alueiden kartoittamista tehdään muun muassa sadevesijärjestelmiä mallintamalla. Näin kyetään tunnistamaan alueet, joissa vesi ensimmäisenä nousee maan pinnalle ja varmistamaan, että tulvareitit ovat sellaisissa paikoissa, joissa vesi ei aiheuta vahinkoa.

- Mallinnus on hyödyllinen senkin vuoksi, että tilannetta korjaava toimenpide voi olla tarpeen tehdä muualle kuin mihin tulva syntyy, Ristimäki lisää.

Kiristyykö vakuutusyhtiöiden korvauspolitiikka?

Yksittäisten kiinteistöjen kohdalla kuivatus- ja sadevesijärjestelmien kunnossapito on erityisen tärkeää. Ennakkosuunnittelussa viemärijärjestelmän kuormitusta vähennetään imeyttämällä sadevesiä maaperään ja viivyttämällä niitä sen sijaan, että ne johdettaisiin suoraan putkella sadevesijärjestelmään.

- Ennen kaikkea kannattaa varmistaa, että sadeveden takaisin virtaamisen kiinteistölle estävä padotusventtiili toimii.

Kiinteistöjen omistajat ovat lakiuudistusten myötä velvoitettuja johtamaan sadevedet muualle kuin jätevesiviemärijärjestelmään.

- Se on laitonta. Tästä voi seurata vakuutusyhtiöiden korvauspolitiikan kiristyminen niissä tapauksissa, joissa kiinteistön omistaja on itse ollut edesauttamassa tulvan syntyä johtamalla sadevesiä jätevesiviemärijärjestelmään.

Ota yhteyttä

Terhi Renko - Head of New Business, Water Finland

Terhi Renko

Head of New Business, vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jussi Ristimäki - Osastopäällikkö, verkostot

Jussi Ristimäki

Osastopäällikkö, verkostot

Ota yhteyttä: Jussi Ristimäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.