Biofuels

Biodrivmedel

AFRY har deltagit i över 80 procent av de projekt som genomförts i Norden kopplat till avancerade biodrivmedel

Tack vare vår djupa kunskap och expertis inom hantering av biobaserade råvaror, i kombination med vår kompetens inom kemisk processindustri, oljeraffinering och petrokemi, är vi en pålitlig och teknikoberoende partner i projekt inom avancerade biodrivmedel för transporter. Vi stödjer dig i genomförandet av investeringsprojekt och erbjuder långsiktigt stöd inom OPEX-tjänster för anläggningens hela livscykeln.

 

Biobränslen spelar en viktig roll för att minska klimatförändringarna och bidra i omställningen till en hållbar framtid. De mål som EU och andra beslutsfattare har satt upp anger en ambitionsnivå som kommer att kräva en avsevärd utveckling och stora investeringar inom denna sektor. Det har därav skapats en stor marknad för avancerande biodrivmedel, men tillgång är i nuläget begränsad.

Bara den reglerade efterfrågan på 10 miljoner ton avancerade biodrivmedel motsvarar cirka 100 nya bioraffinaderier, vilket kräver kapitalinvesteringar på 30–50 miljard Euro. I kombination med kraven på minskade utsläpp inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandelssystemet förväntar vi oss en avsevärt större efterfrågan på avancerade biodrivmedel än den nivå som specificerats i EU:s reviderade förnybartdirektiv, RED II.

Med över 15 års erfarenhet av avancerade biodrivmedel är vi stolta över att kunna erbjuda vägledning och tjänster för projektgenomförande som stödjer utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn. Vår expertis omfattar samtliga typer av avancerade biodrivmedel, från förnybar diesel till etanol och biogas samt olika typer av råvaror och restprodukter.  

Som teknikoberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att uppnå ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat. Vår expertis och processkunskap i kombination med våra globalt integrerade projekterings- och projektledningsverktyg säkerställer ett effektivt projektgenomförande.

Vi på AFRY brinner för att hjälpa våra kunder hitta rätt i biodrivmedelsbranschen och bidraga i omställningen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle.  

 

Kontakt

Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies

Jonas Kihlman

Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.