Pine Forest in Finland

AFRY Smart Forestry Planner

Varmista jatkuva kannattavuus optimoimalla metsänhoitoasi

Optimoi pitkän ja lyhyen aikavälin hakkuusuunnitelmat ja muut metsänhoidon toimenpiteet AFRY Smart Forestry Plannerin avulla. Suomen markkinoilla Planner-ohjelmisto on yhteensopiva ForestKIT-metsätietojärjestelmän kanssa!

Screenshot of Planner's user interface
AFRY Smart Forestry Planner on luotettava metsätalouden päätöksenteon tuki- ja optimointityökalu kestävän metsänhoidon toteuttamiseen.

Metsänhoidon elinkaarisuunnittelun ja kestävän kehityksen yhdistäminen on nyt mahdollista

Kun metsäomaisuuden hoitajien tai metsänomistajien on valmistauduttava tuleviin metsänhoitotöihin, he voivat hyödyntää AFRY Smart Forestry Planneria metsän eri näkökohtien huomioimisessa. Näitä ovat muun muassa metsikön puulajisekoitus, metsikön ikä ja sosiaaliset näkökohdat.

Olitpa sitten metsäomaisuuden hoitaja tai metsänomistaja, voit luoda kestäviä metsänhoitoskenaarioita toiminnallesi Plannerin strategisten ja taktisten optimointimallien avulla. Näiden skenaarioiden avulla voit löytää ja valmistella optimaalisia ratkaisuja sekä pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin että lyhyen aikavälin taktiseen toteutukseen. Skenaarioiden tuloksiin on mahdollista sisällyttää myös metsään liittyvät ympäristölliset ja sosiaaliset arvot, joiden avulla voit arvioida metsätoimintasi kokonaisvaikutuksia.

Askelmerkit kohti tehokkaampia metsästrategioita ja toimivampaa metsäsuunnittelua

Planner tarjoaa sinulle kattavan tuen päätöksentekoon helppokäyttöisten online-työkalujen avulla, jotka kattavat metsäomaisuuden koko elinkaarisuunnittelun. Nämä työkalut auttavat sinua metsäsuunnittelussa seuraavilla tavoilla:

  • Optimoi metsästrategiasi ja varmista sen kestävyys pitkällä aikavälillä
  • Vertaile vaihtoehtoisia metsänhoitoskenaarioita, ymmärrä eri valintojen vaikutuksia lopputulemiin ja tee valistuneita päätöksiä
  • Vie strategiset tavoitteesi käytäntöön käyttämällä ohjelmiston sisäänrakennettuja taktisia ja toiminnallisia optimointimalleja
  • Määritä minkä tahansa metsäkokonaisuuden taloudellinen arvo tuottoarvolaskennan avulla
  • Analysoi metsän käytön ja sen koko arvoketjun ilmastovaikutuksia ja ota päätöksenteossa huomioon biodiversiteettinäkökohdat ja ekosysteemipalvelut.

STRATEGINEN SUUNNITTELU

Optimoi metsänhoitotoimesi ja -strategiasi

On tärkeää ymmärtää metsänhoitopäätösten ja liiketoimintaympäristön muutosten vaikutuksia metsien kestävän käytön kannalta. Tämä on mahdollista skenaarioanalyysin avulla eri valintoja painottaen.

AFRY Smart Forestry Plannerin avulla voit sovittaa metsänhoitostrategiasi yhteen tavoitteidesi ja arvojesi kanssa.

Strateginen metsänhoitosuunnitelma antaa selkeän kuvan metsien kasvusta, pitkän aikavälin puun tarjonnasta ja puuvirroista sekä metsäien kehityksen ja luonnollisten häiriöiden aiheuttamista metsänhoito- ja metsänuudistamistarpeista.

AFRY Smart Forestry Plannerin avulla voit myös optimoida päivittäiset metsätoimenpiteesi ja -aktiviteettisi yksityiskohtaisemmin.

Charts from AFRY Smart Forestry Planner

KUSTANNUSSÄÄSTÖT

Puuvirtojen ja toimitusketjun hallinta

Strategisten tavoitteiden ja päivittäisen työn välisen kuilun kurominen umpeen onnistuu tuottamalla kustannustehokkaita ja toteuttamiskelpoisia hakkuuaikatauluja Plannerin spatiaalisen optimoinnin avulla.

Olipa kyse boreaalisista metsistä, metsäplantaaseista tai muista metsätyypeistä, sisäänrakennetun metsäkuljetuksen ja logistiikan optimoinnin avulla hallitset puun ja muiden metsävarojen virtausta tehtaille ja voit parantaa toimitusketjusi läpinäkyvyyttä.

Alkuun pääset joko käyttämällä uusimpia metsävaratietojasi, tuottamalla ajantasaista metsävaratietoa kolmannen osapuolen toimijan kanssa tai hyödyntämällä kansallisia metsävaratietoja maissa, joissa tällaista tietoa on saatavilla.

Picture of a map where are some areas highlighted on green and routes are on red.

SYVÄANALYYSI

Analysoi metsäalueiden arvo

AFRY Smart Forestry Planner -ohjelmalla voit luoda perusteellisia analyysejä metsien arvotekijöistä, mukaan lukien hiilikrediitit sekä biodiversiteettinäkökohdat ja niihin liittyvät arvot.

Smart Forestry Planner antaa sinulle johdonmukaisen, läpinäkyvän ja skaalautuvan lähestymistavan metsien arvonmääritykseen. Voit analysoida erilaisia puuvirta- ja liiketoimintaympäristöskenaarioita ja tunnistaa niiden vaikutukset metsän arvoon esimerkiksi kirjanpitoa ja metsäkauppoja varten.

Woman in yellow jacket in forest with tablet

TODELLINEN ILMASTOVAIKUTUS

Ymmärrä metsänhoitosi ilmastovaikutukset

AFRY Smart Forestry Planner sisältää kattavan ja läpinäkyvän mallin metsänhoidon todellisten ilmastovaikutusten kuvaamiseksi.

Malli mahdollistaa uskottavan, systemaattisen ja jatkuvan raportoinnin ilmastovaikutuksista, kuten siitä, kuinka paljon puut ja maaperä sitovat hiiltä, sekä metsänhoitokäytäntöjen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä on edellytys sille, että kestävän kehityksen lausunnot ovat avoimia ja vastuullisia ja että ne noudattavat asiaankuuluvia lakeja ja kansainvälisiä ohjeita.

AFRY Smart Forestry Planner tarjoaa helppokäyttöisiä työkaluja koko puutuotannon arvoketjun ilmastovaikutusten mallintamiseen aina metsästä puutavaratuotteiden loppukäyttöön asti.

A chart showing different scenarios of forest carbon stock development.
Drone over forest

Parempia päätöksiä AFRY Smart Forestry -tuotteilla

Tehosta yhteistyötä, virtaviivaista metsäsuunnitteluprosesseja ja helpota tietoon perustuvien päätösten tekemistä, jotta saavutat tavoitteesi entistä tehokkaammin ja pienemmällä riskillä. Planner antaa sinulle mahdollisuuden optimoida metsätoimintosi kestävästi ja tehokkaasti.

Ota ensimmäinen askel kohti tehokasta metsänhoitoa, aidosti kestäviä metsästrategioita ja metsien elinkaarisuunnittelua varaamalla tapaaminen kanssamme alla olevasta painikkeesta!
Picture of a screen showing charts in AFRY Smart Forestry Planner

Metsätoimintosi yhdessä näkymässä

Planner tarjoaa ketterää päätöksenteon tukea helposti ymmärrettävän käyttöliittymän avulla, joka on räätälöity dynaamiseen metsätalouden ja puutavaratoimitusketjun suunnitteluun. Data-analytiikka ja parempi näkyvyys strategiseen metsäsuunnitteluun, taktiseen puunkorjuun aikataulutukseen ja operatiivisiin toimintoihin auttavat saavuttamaan herkän tasapainon metsän pitkän aikavälin kestävyyden ja päivittäisen toiminnan tehokkuuden välillä.

Plannerissa data, suunnitelmat ja näkymät on koottu yhtenäiseen käyttöliittymään metsätoimintojen suunnittelua tehostamaan. Selainpohjaisen sovelluksen avulla tehostat toimintaa ja voit maksimoida katteet, kun saat suunnittelu- ja aikataulutusnäkyvyyden yksittäisistä metsäpalstoista aina tehtaalle asti.

Jussi Rasinmäki - Head of Smart Forestry
Jussi Rasinmäki
Head of Smart Forestry

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jussi Rasinmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.