Curvy road in forest

AFRY Smart Forestry TreeMaps

Täsmämetsätaloutta kaukokartoitukseen perustuvilla inventoinneilla

AFRY Smart Forestry TreeMapsin avulla metsäomaisuuden hoitaja voi käsitellä satelliittikuvia, perinteisiä ilmakuvia tai drone-kuvia yksityiskohtaiseksi metsävaratiedoksi.

Large-scale forest inventory as measured by satellite remote sensing
AFRY Smart Forestry TreeMaps mahdollistaa metsien digitaaliset kaksoset hyödyntämällä korkearesoluutiokuvia saatavilla olevista kaukokartoitusdatalähteistä.

Parempi metsävarojen hallinta tarkkojen inventointitietojen ja digitaalisen metsätiedonhallinnan avulla

Dronella tai lentokoneella kerätty aineisto sopii parhaiten paikalliseen kartoitukseen. Erittäin laajojen alueiden inventoinneissa voimme hyödyntää avointa tai kaupallista satelliittiaineistoa.

Lisäksi voit käyttää hiilikartoitushankkeissasi joko olemassa olevia tai uusia tarkemmin inventoituja tietoja, mikä mahdollistaa yksittäisten puiden hiilihyvitysten tarjoamista ja kaupallistamista luonnollisina ilmastoratkaisuina.

Lue lisää:

Metsien hiili

Kaukokartoitusinventaariolla täsmämetsätaloutta

 

Metsän digitaalinen kaksonen vähentää manuaalisten maastomittausten tarvetta

TreeMapsin metsän digitaalinen kaksonen ja inventointitiedot tukevat sinua esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Tee parempia ja kestävämpiä metsänhoitopäätöksiä tarkemman inventointitiedon avulla
  • Hanki tehokkaasti tietoa yksittäisistä puista. Jokaisesta näkyvästä puusta määritetään puulaji, pituus, rinnankorkeuläpimitta ja kunto. Puutason inventointi voidaan yleistää kuvio-, mikrokuvio- tai hilatasolle keskitunnuksina tai mitattuina jakaumina
  • Piirrä kuvioita yksittäin mitattujen puiden perusteella sekä paranna metsänhoidon toimenpiteiden, kuten hakkuiden, suunnittelun tarkkuutta
  • Voit parantaa metsän kasvun mallinnusta erittäin tarkkojen puiden korkeusmittausten aikasarjoilla
  • Usein toistuva ja tarkka metsävarojen seuranta on mahdollista
  • Integroi inventointiprosessi päivittäiseen työhön ja metsänhoitotoimiin metsänhoidon tietojärjestelmän avulla

PARASTA TARKKUUTTA TARPEISIISI

Inventointitarkkuus vaikuttaa koko metsän toimitusketjuun

Huonot inventointitiedot johtavat epätarkkoihin puunhankintapäätöksiin. TreeMaps mittaa metsäalueen puulaji- ja puutavaralajijakauman, mikä johtaa parempiin päätöksiin puun hankinnan suunnittelussa.

Automatisoitu segmentointi tuottaa metsäalueille tarkat ja objektiiviset kuviorajaukset. Se mahdollistaa myös hoitotoimien optimoinnin yksityiskohtaisella tasolla ja antaa selkeämmän ja tarkemman kuvan metsän rakenteesta.

Forest compartment map for forest modelling and tactical planning

KUSTANNUSSÄÄSTÖT

Resurssien säännöllisempi seuranta pienellä investoinnilla

Kaukokartoituksen kustannukset laskevat samaan aikaan, kun tulosten tarkkuus paranee. AFRY Smart Forestry TreeMaps taltioi metsävaratiedot ilman mittavia ja kalliita maastokampanjoita ja luo samalla metsän digitaalista kaksosta.

Satelliiteista saatavien kaukokartoitusaineistojen saatavuus kasvaa räjähdysmäisesti, mikä mahdollistaa minkä tahansa metsäalueen säännöllisen seurannan kaikkialla maailmassa.

Metsien inventoinnissa droneilla voidaan kerätä hyvin erotuskykyisiä valokuvia tai LiDAR-pistepilviaineistoa kohtuullisin kustannuksin, mikä mahdollistaa aineiston päivittämisen säännöllisesti tiheämmällä aikavälillä. Jopa maasto-LiDAR:ia voidaan käyttää tarkkaan analyysiin.

Aerial LiDAR image of a forest area

METSÄNHOIDON TEHOKKUUS

Suunnittele ja toteuta tarkat metsäinventoinnit metsätietojärjestelmässäsi

AFRY Smart Forestry -ohjelmistoperheen avulla voit integroida kaukokartoitukseen perustuvan metsien inventointiprosessin päivittäiseen metsätiedonhallintaasi.

Smart Forestry -ratkaisujemme avulla voit tehdä kaiken metsävarojen hallinnan keskitetysti yhdellä ja samalla alustalla: paikkatietopohjaisten metsävaratietojen muokkaaminen, lyhyen ja pitkän aikavälin puuvirtojen optimointi sekä kaukokartoitukseen perustuva metsäinventointi voidaan tehdä yhdessä selainsovelluksessa.

Screenshot of Smart Forestry Planner's user interface
Drone over forest

AFRY Smart Forestry -tuotteet parempien päätösten tueksi

Vaikka keskustelut metsäalan digitaalisista kaksosista jatkuvat ja siihen liittyvä teknologia kehittyy jatkuvasti, selkeää tiekarttaa alalla ei ole vielä syntynyt.

Asiantuntemuksemme kustannustehokkaiden metsäinventointien tekemisessä ja laaja kokemuksemme kaukokartoitukseen perustuvasta metsäinventoinnista antaa meille kuitenkin edelläkävijän aseman tarkkojen metsävaratietojen toimittamisessa asiakkaillemme.

Ota meihin yhteyttä ja selvitetään, miten TreeMaps voi parantaa metsävarojen hallinnan valmiuksiasi!
Jussi Rasinmäki - Head of Smart Forestry
Jussi Rasinmäki
Head of Smart Forestry

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jussi Rasinmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös