CH_Rückhaltebecken

Palontorjuntaa Sveitsin Alpeilla

Palontorjuntaa Sveitsin Alpeilla

Maapallon lämpenemisen vaikutukset voidaan havaita ilmastossa sekä ympäristössä monin eri tavoin. Lisääntyneen kuivuuden vuoksi esimerkiksi Sveitsin Alpeilla on kohonnut metsäpalojen riski. AFRY on mukana ennaltaehkäisevien ympäristötoimien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Viime vuosien aikana Engadinin laakso, noin 80 km pitkä korkealla sijaitseva laakso Sveitsin Alpeilla, on kärsinyt ankarasta kuivuudesta sekä akuutista metsäpalovaarasta. On odotettavissa, että tilanne pahenee entisestään tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena ja metsät, jotka ovat elintärkeitä koko alueen suojelemisessa luonnonriskeiltä, ovat vakavasti uhattuina.

Paikallinen metsien hoidosta ja luonnonriskien torjunnasta vastaava viranomainen on antanut AFRYlle toimeksiannon suunnitella pysyvä viivästysallas sammutusvedelle välittömästi Alp Languardin huipun alle 2295 m merenpinnan yläpuolella. Altaan tulee soveltua myös suurien vesimäärien nostamiseen suoraan sammutushelikopterilla. Altaasta tulisi olla mahdollista nostaa 150 m3 vettä akuuteissa tapauksissa ja pysyvä kapasiteetti nostaa 250 m3 jatkuvaan toimintaan. Laitteiden tulee myös vastata seuraavia vaatimuksia:

 1. Vuoristopurojen virtausten pitää pysyä muuttumattomana
  Tämän takaamiseksi altaan mitoitus tulee mukauttaa sisäänvirtauksen ja ulosoton osalta sekä suhteessa helikopterin vesipussin kokoon (800 l).
 2. Altaan tulee olla käytettävissä läpi vuoden
  Vaatimuksena on, että allas on ympärivuotiseen käyttöön soveltuva. Siksi pakkasenkestävyys täytyy voida taata jopa 2295 m korkeudessa merenpinnasta. Lisäksi allas ei saa täyttyä lumella, koska se voisi estää vedenoton.
 3. Turvallisuuden takaaminen
  Sammutusvesialtaan sijainti tulee olla sellainen, että helikoptereiden lähestymis- ja nousukäytävät ovat turvallisia käyttää. Altaan tulee olla turvallinen asennuksen osalta sekä suojattu ulkopuolisilta vaikutuksilta (lumikuorma, lumivyöryt, roottorin siivet).
 4. Kestävää ympäristönsuojelua
  Toteutuksessa on tärkeää myös huomioida viivästysaltaan sijoittaminen korkealle alppimaisemaan sopivasti ja ympäristövaikutusten minimoiminen.

AFRY toteutti laitoksen perus- ja käyttösuunnitelman, laitossuunnittelun ja layout-suunnittelun. Parhaillaan AFRY vastaa toteutus- ja rakennussuunnittelusta. Olemme ylpeitä, että AFRYn erikoisosaamista on mukana toteuttamassa kestäviä ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.