Saksalan ylikulkusilta

Saksalan ylikulkusillan suunnittelu

”Avaimet käteen” – Saksalan silta valmistuu lokakuussa 2021 Porvooseen

AFRY hoiti kokonaisuuden alusta loppuun EPCM-toimituksena, joka sisälsi toimenpideselvityksen, yleissuunnitelman, rakennussuunnitelman, kilpailutuksen sekä rakennuttamisen. Saksalan ylikulkusillan uusiminen toteutettiin ripeässä aikataulussa, ja muun muassa vaikeiden pohjaolosuhteiden asettamat haasteet onnistuttiin ratkomaan. Myös rakentamisen aikaiset haitat niin tie- kuin rataliikenteelle saatiin minimoitua.

Saksalan ylikulkusilta on kantatiellä 55 (Porvoo–Mäntsälä) sijaitseva 1971 rakennettu kolmiaukkoinen laattasilta. Kantatien liikennemäärä on noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL). Sillan alittaa Porvoon keskustaan menevä junarata.

Saksalan sillan peruskorjaus jouduttiin noin 10 vuotta sitten keskeyttämään sillan huonon kunnon takia. Tuolloin sillan reunapalkit ja kaiteet ehdittiin korjata.  

Pehmeän maaperän, jyrkästi laskevan kalliopinnan ja korkealla olevan pohjaveden takia maaperäolosuhteet olivat huonot. Vanhan sillan rakentamisen aikana pohjoisen maatuen etuluiskassa ja keilassa oli tapahtunut luiskasortuma.

Kohteen suunnittelu tehtiin useissa vaiheissa. Siltapaikan korjausselvitys ja alustavat pohjatutkimukset tehtiin kesällä ja syksyllä 2019, ja uusimisen yleissuunnitelma talvella ja keväällä 2020. Yleissuunnitelman täydentäminen urakkavaiheen suunnitelmaksi tehtiin kesällä 2020 ja lopullinen rakennussuunnitelma urakkalaskennan ja rakennustyön aikana.

Tilaajan toive oli käynnistää hankkeen toteutus vuoden 2020 puolella, eli hankkeella oli kiire. Tilaaja tilasi elokuussa puitesopimuksilla  Saksalan ylikulkusillan yleissuunnitelman täydentämisen ja lopullisen rakennussuunnitelman, kiertotiesillan yleispiirustuksen, rakennustyöselostuksen ja määräluettelon sekä hankkeen rakennuttamisen ja valvonnan.  

Yleissuunnitelman muokkaus, täydentävät pohjatutkimukset ja kilpailutuksen valmistelu aloitetiin välittömästi ja hanke kilpailutettiin urakkalaskentaa varten täydennetyllä yleissuunnitelmalla ja sidotulla määräluettelolla.

Vielä vuoden 2020 aikana valmistui Saksalan ylikulkusillan uusimisen urakkavaiheen suunnitelma sekä rakennussuunnittelu. Urakkasopimus  Kreate Oy:n kanssa allekirjoitettiin marraskuussa 2020. Rakennesuunnitelmat oli tarkastettu ja hyväksytty Väylävirastossa tammikuussa 2021.

Sillan kansi valettiin kesäkuussa 2021 ja silta avattiin liikenteelle elokuussa. Huolimatta tiukasta aikataulusta, hanke valmistuu määräaikaan mennessä lokakuussa 2021.  

Sillan uusimisen haastavuutta lisäsivät kiertotieyhteyden puuttuminen kantatieltä, varasillan suunnittelu kapealle tiealueelle, suuri liikennemäärä ja raskaan liikenteen määrä, haastavat pohjaolosuhteet (noin 15 m pehmeää routivaa savea ja silttiä), pohjaveden pinta, vanhan sillan maapenkereiden vakaus ja puupaalutus, sillan alikulkukorkeus, sekä sillan alta kulkevat museorautatie, yksityistie, vesijohtolinja ja tietoliikennekaapelit. Saksalan uudessa ylikulkusillassa on huomioitu myös mahdollinen itäratahankkeen toteutuminen.

Uusi silta on teräsbetoninen jatkuva laattasilta, jonka kokonaispituus on 57 m, hyödyllinen leveys 11,0 m ja alikulkukorkeus 7,2 m.

Suunniteltu kiertotiesilta liikennejärjestelyineen onnistui hyvin, liikennehaitta ja palautemäärä olivat vähäisiä liikennemäärään nähden.

saksalan silta

Saksalan sillan suunnittelu lyhyesti

  • Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  • Urakoitsija: Kreate Oy

  • Pääsuunnittelija: Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy

  • Geosuunnittelu ja pohjatutkimukset: AFRY  

Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy on siirtynyt AFRYn omistukseen 1.4.2021.  

Ota yhteyttä