Kuva: Väylävirasto

Tampere-Jyväskylä-radan suunnittelu

AFRY pääsuunnittelijana ratahankkeessa

AFRY vastaa pääsuunnittelusta Tampere–Jyväskylä-radan suunnittelun toteutusvaiheessa, joka on jatkoa vuosina 2022 - 2023 toteutetulle kehitysvaiheelle.

AFRY on ollut mukana Väyläviraston Tampere-Jyväskylä-radan suunnittelu ja rakentaminen -hankkeessa vuoden 2022 lopusta lähtien. AFRYn hanke kuuluu vuonna 2020 alkaneeseen kokonaisuuteen, jossa parannetaan ja kehitetään Jyväskylä–Tampere-rataa Väylävirastolle myönnetyllä 18 miljoonan euron valtuudella. Suunnitteluhankkeessa on käynnissä lukuisia kohteita.

AFRYn suunnittelutyö käynnistyi vuodenvaihteessa 2022 - 2023 kehitysvaiheella. AFRY ja projektin tilaaja Väylävirasto muodostivat kehitysvaiheessa yhteisen organisaation, joka määritteli suunnittelutyön sisällön, kustannukset sekä suunnittelun toteutusvaiheen johtamisjärjestelmän. Tämän vuoksi toteutusvaiheeseen päästiin siirtymään sujuvasti syksyllä 2023.

Toteutusvaiheeseen valittiin suunnittelutehtävät niiden vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden perusteella. Mahdollisia rataosalle suunniteltavia kehitys- ja perusparannuksen toimenpiteitä arvioitiin useita.

AFRY on hankkeessa pääsuunnittelija, ja lisäksi suunnitteluun osallistuvat Ramboll ja Sweco.

railway

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Väylävirasto
  • Hanke: Tampere-Jyväskylä-radan suunnittelu
  • Aika: 2023-
  • AFRYn rooli: Projektinjohto (ml. suunnitteluttaminen) ja suunnittelu (mm. rata-, geo-, tie/katu-, silta-, ympäristö- ja tunnelisuunnittelu).

Ota yhteyttä

Pekka Saarinen - Osastopäällikkö, ratasuunnittelu

Pekka Saarinen

Osastopäällikkö, ratasuunnittelu

Ota yhteyttä: Pekka Saarinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.