DE_Hochwasser

Tulvasuojelua Saksan Breesessä

Tulvasuojelua Saksan Breesessä

Useita päiviä kestävät rankkasateet ja sulamislämpötilat alemmilla vuoristoalueilla ovat johtaneet äärimmäisiin tulviin Saksassa ja muualla Euroopassa viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

Erityisen alttiita tulvan vaikutuksille ovat olleet Elbe-joen varrella sijaitsevat yhteisöt. Esimerkiksi Prignitzin alueella sijaitseva Breese kärsi mittavista tuhoista viimeisimpien tulvien aikana vuonna 2013.

Breese sijaitsee 3 km päässä Elbestä ja Elben sivujoki Stepenitz kulkee 400 m päässä kunnasta. Johtuen äärimmäisistä tulvista ja siitä, että tulvasuojelua ei oltu vielä mitoitettu korkeita vedenpintoja varten, ilmeni tarve tulvasuojelun parantamiselle tulvavallien osalta. Samalla oli tarkoitus käyttää 1,2 km osuutta 3,5 m korkeasta tulvavallista kehätien rakentamiseksi kunnan ympärille.

AFRY suunnitteli tulvavallit ja Stepenitzin järvimäisen laajennuksen, jota voitaisiin käyttää tulvatilanteissa. AFRY toteutti myös hankkeen hydrauliset ja hydrologiset laskelmat. Koska AFRY oli jo mukana väylien ja luonnonsuojelun suunnittelussa hankkeen aikaisessa vaiheessa, AFRYn asiantuntijat pystyivät hyödyntämään syntyviä synergiaetuja. Viimeisin rakennusvaihe on pian valmis ja yli 10 vuoden suunnittelun ja rakentamisen jälkeen koko hanke valmistuu vuonna 2021.

Ota yhteyttä

Terhi Renko - Department Manager Water Services, Water Finland

Terhi Renko

Osastopäällikkö, vesihuollon konsultointi ja hulevedet

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.