Näkymä Itämerellä

Voiko Itämeren toipumista rehevöitymisestä nopeuttaa?

Selvitys Itämeren rehevöitymisestä toipumisesta

Itämeri on yksi maailman rehevöityneimmistä meristä. Sitä kuormittavat muun muassa maatalous ja muu hajakuormitus, jätevedet ja meriliikenne. Vaikka kuormitusta on viime vuosikymmeninä saatu merkittävästi vähennettyä, meren pohjaan varastoituneet ravinteet, etenkin fosfori, hidastavat ekosysteemin toipumista rehevöitymisestä. Ilmastonmuutoksen ennustetaan vielä pahentavat tilannetta.

AFRYyn nykyisin kuuluva Vahanen Environment kokosi vuonna 2018 kansainvälisen asiantuntijaryhmän tekemään selvitystä Itämeren toipumisesta. Ryhmä selvitti ympäristöministeriön toimeksiannosta, miten Itämeren sisäisiä ravinnevarastoja voisi hallita ja miten meren toipumista rehevöitymisestä olisi mahdollista nopeuttaa. Lisäksi Centrum Balticum/BALEX selvitti toimenpiteisiin liittyvää kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä.

Selvitys toteuttaa merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa ja tukee HELCOM:n ministerikokouksen 2018 julkilausuman toimien toteutusta.

Saari Itämerellä

Meriympäristö kunnostustoimien kannalta haasteellinen

Selvityksessä arvioitiin merenpohjan hapetuksen, ruoppauksen ja fosforin kemiallisen sitomisen hyötyjä, riskejä, kustannuksia ja toteutettavuutta rehevöitymisen hillitsemisessä. Selvitys sisältää tiekartan ja ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Tiekartan mukaan potentiaaliset rannikkoalueet kartoitetaan kunnostustoimien pilotoinnille sopivien alueiden löytämiseksi. Lisäksi tarvitaan aiempaa kattavampaa vaikutusten seurantaa etenkin pitkäaikaisten vaikutusten arvioimiseksi.

Myös kansainvälistä tutkimus- ja teknologiayhteistyötä on lisättävä, ja uusien tekniikoiden käytöstä tulisi sopia Itämeren rantavaltioiden kesken.

– Meriympäristö on kunnostustoimien kannalta haasteellinen ja monimuotoinen ympäristö. Huolelliset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu ennen kunnostustoimiin ryhtymistä sekä kattava vaikutusten seuranta kunnostuksen aikana ja sen jälkeen ovat kunnostustoimien onnistumisen kannalta avainasemassa, kertoo Anne Liljendahl AFRYltä.

Tutkimusraporttiin voi kokonaisuudessaan tutustua verkkosivuillamme. Vahanen Environment on nykyisin osa AFRYä.

AFRYllä vahva kokemus vesistöhankkeista

AFRYn konsulteilla on monivuotista asiantuntemusta pienten vesistöjen laadun arviointiin ja kunnostamiseen tähtäävistä selvityksistä ja suunnitelmista. Lisäksi asiantuntijoidemme osaaminen kattaa laajat vesistöihin ja merialueisiin liittyvät selvitykset ja vaikutusarvioinnit Suomessa ja ulkomailla. Näytteenotot, lupahakemukset ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiset ovat osana hankkeiden toteutusta.

Hankkeen tiedot

Kohteen nimi: Itämeren sisäisten ravinnevarastojen merkitystä ja vähentämismahdollisuuksia koskeva selvitys
Tilaaja: ympäristöministeriö
Hankkeen valmistumisaika: 2017 - 2018
AFRYn rooli/palvelut hankkeessa: koordinointi

Ota yhteyttä

Anne Liljendahl - Johtava asiantuntija, Vesistötutkimukset

Anne Liljendahl

Johtava asiantuntija, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Anne Liljendahl

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.