Swan swimming in the water

Puhutaan vedestä: Pienvesiselvityksen hyödyt ja haitat hulevesienhallinnassa -webinaari

Milloin

From: 03-maaliskuu-2021 To: 03-maaliskuu-2021

Puhutaan vedestä: Pienvesiselvityksen hyödyt ja haitat hulevesienhallinnassa -webinaari

Vesistöjä ovat meret, järvet, lammet, joet ja purot. Pienvesiä ovat vesistöjä pienemmät lammet, norot, ojat ja lähteet.

Hulevedet kuormittavat usein suhteessa enemmän pienvesiä, sillä niiden virtaamasta iso osa voi olla taajamien kuivatusvesiä. Pienvedet luovat ainutlaatuisia elinolosuhteita. Osa Suomen uhanalaisista eliölajeista on pienvesien lajeja, mm. useat lähde- ja purosammalet, vuollejokisimpukka, taimen ja viitasammakko.

Mitä asioita hulevesien johtamisessa pienvesiin tulee ottaa huomioon? Puhutaan vedestä -webinaarissa käsiteltiin aihetta Pienvesiselvityksen hyödyt ja haitat hulevesien hallinnassa. Webinaarin pitivät Soile Turkulainen ja Terhi Renko.

Katso tallenne: