Joukko nuoria suunnittelijoita juhlii.

AFRYn katusuunnittelija Oona Tiitinen sai kunniamaininnan SKOLin Vuoden nuori konsultti -kilpailussa

Kaikkein paras palkinto on yhä vahvistunut motivaatio suunnittelutyöhön

Kunniamaininnalla palkittu Oona Tiitinen kokee, että menestyminen kilpailussa antaa lisävoimaa arkeen ja työntekoon. Hänen sisäinen motivaationsa on kasvanut edelleen, mikä on hänelle kaikkein paras palkinto.

Oona Tiitinen

Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestö SKOL julkisti Vuoden nuori konsultti 2023 -kilpailun tulokset syysseminaarissaan 16. marraskuuta. Vuoden nuoreksi konsultiksi 2023 nimettiin kestävän rakentamisen asiantuntija Sonja Laasonen A-Insinööreiltä. Kilpailun kunniamaininnan saivat infrasuunnittelija Iiro Ristikankare WSP Finlandilta sekä katu- ja vesihuoltosuunnittelija Oona Tiitinen AFRYltä.

Tiitinen haki kilpailuun, koska suunnittelutyö on hänelle sydämen asia ja koska hänen opinnäytetyönsä sai kehuja ja kiinnostusta. Opinnäytteensä hän kirjoitti ympäristönäkökulmasta ja ekologisuudesta infrasuunnittelussa.

Nuori suunnittelija on ylpeä menestyksestään kilpailussa. Hän kokee, että saavutti kunniamaininnan omalla tekemisellä ja kiinnostuksen kohteillaan. ”Minusta on upeaa, että omat ajatukseni ovat tuoneet minut näin pitkälle. Koen, että menestys tässä kilpailussa vahvistaa minua ihmisenä ja asiantuntijana.”

Infrapalveluiden osastopäällikkö Petteri Hulkko on Tiitisen esihenkilö AFRYllä. Hän on tyytyväinen suunnittelijansa saamaan kunniamainintaan.

”Olemme todella ylpeitä Oonan menestymisestä kilpailussa ja iloisia siitä, että hän kuuluu tiimimme. Uskon, että Oonan sitoutuneisuus ja innostus työtään kohtaan ilahduttaa ja motivoi meitä muitakin. Toivon, että hän pitää kiinni myönteisestä ja ratkaisukeskeisestä asenteestaan koko konsulttiuransa ajan.”

Hyvä konsultti on ajan hermolla

Tiitinen näkee paljon mahdollisuuksia konsultin urassa vastavalmistuneille nuorille. ”Koen, että konsulttiala muovautuu jatkuvasti, minkä ansiosta suunnittelijoiden mahdollisuudet työskennellä itseä kiinnostavien asioiden parissa kasvavat.”

Suunnittelija Turun toimiston terassilla

Vastavalmistuneen suunnittelijan valttikortteja ovat Tiitisen mielestä ajantasainen tietotaito sekä näkemys tulevaisuudesta ja sen vaateista suunnittelijoille. ”Ajan hermolla oleminen on erittäin tärkeää. Parhaat konsultit näkevät tulevaisuudessa siintävät uhat ja pyrkivät laatimaan ratkaisuja niihin jo hyvissä ajoin.”

Työvuosiltaan vanhemmilta kollegoiltaan Tiitinen toivoo ymmärrystä siitä, että nuoren konsultin työkalupakki on vielä kevyempi kuin kokeneemmilla tekijöillä.

”Hiljaista tietoa on tärkeä jakaa isosti. Tässä more is more”, Tiitinen sanoo. Hän toivoo avointa keskustelukulttuuria ja kollegoiden myönteistä suhtautumista uusia asioita kohtaan. Oppiminen mahdollistuu, kun kaikenlaisiin kysymyksiin saa vastauksia osaavammilta työkavereilta.

Hyvä työyhteisö tukee konsultin työtä

Tiitinen arvostaa AFRYllä työyhteisöään ja sen positiivista ilmapiiriä. Hänet otettiin heti alussa nopeasti osaksi tiimiä. ”Ilman tiimin ja työkavereiden tukea työskentely ei varmasti olisi näin mukavaa”, hän miettii.

Lämpimän työyhteisön lisäksi Tiitisestä on tärkeää, että työntekijä kokee viihtyvänsä tekemänsä työn parissa. Hänen tapauksessaan tästä ei ole epäilystäkään, sillä rakennettu ympäristö ja siihen liittyvät tehtävät ovat aina kiehtoneet häntä.

Työn tekemistä motivoi Tiitisen mielestä oman kädenjäljen näkeminen kaupunkiympäristössä. Myös uuden oppiminen vahvistaa paloa työn tekemiseen. ”Konsultti ei ole koskaan valmis, vaan aina on opeteltava ja opittava uutta”, hän summaa.

SKOLin jäsenyritykset nimesivät lahjakkaita nuoria kesätyöntekijöitä, harjoittelijoita, projektityöntekijöitä ja opinnäytetyöntekijöitä mukaan SKOLin Vuoden nuori konsultti 2023-kilpailuun. Voittajat valittiin yleisöäänestyksen ja valintaraadin perusteella. Kilpailun avulla tuodaan esille suunnittelu- ja konsultointialaa opiskelevien nuorten osaamista, alan monimuotoisuutta sekä jaetaan tunnustusta innovatiivisille ja lahjakkaille nuorille osaajille.

A man and a woman standing on a rooftop looking out over the city

Mikä konsultin työssä kiehtoo Oonaa?

”Konsultti ei ole koskaan valmis, vaan edessä on aina jotakin uutta. Tällöin onkin tärkeää säilyttää utelias asenne ja innostus oppia”
Woman looking out over Stockholm

Oonan blogi kestävästä suunnittelusta

"Kun suunnittelemme ja rakennamme kestävästi katuja, teitä ja siltoja, säästämme luontoa ja ympäristöä, luomme viihtyisiä ja turvallisia alueita ja jopa parannamme ympäristön tilaa."