mine mining environment

Selvitys: Kaivosten ympäristönsuojelun kattavuutta voidaan parantaa vakuussääntelyn alaa laajentamalla

28/10/2022

Selvitys: Kaivosten ympäristönsuojelun kattavuutta voidaan parantaa vakuussääntelyn alaa laajentamalla

AFRY on tehnyt selvityksen yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja johtanut konsortiota. Itä-Suomen yliopisto on vastannut työssä lainsäädännöllisestä osuudesta ja AFRY vastannut asiantuntijuudesta koskien vesiä ja ympäristöä.

Lähtökohtaisena ongelmana kaivoksilla on se, ettei kaivosalueen vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa voi täysin eliminoida sulkemisen jälkeenkään. Kaivoksia koskevalla vakuusjärjestelmällä on tarkoitus turvata erityisesti ympäristövastuiden toteutuminen kaivosten sulkemis- ja jälkihoitovaiheessa. Nykytilassa kaivosten vesien hallinta ja käsittely jäävät kuitenkin osittain lakisääteisten vakuuksien ulkopuolelle. Tuoreessa selvityksessä ehdotetaan, että ympäristönsuojelulain mukaisen vakuuden ala kaivoksilla tulisi laajentaa jätteiden käsittelytoiminnasta koko kaivostoimintaan. Näin vastattaisiin vakuussääntelyn keskeisimpään katvealueeseen ympäristönsuojelun näkökulmasta.

AFRYn laaja-alainen tiimi on tehnyt vedenlaatuun, vesien hallintaan ja käsittelyyn, sulkemissuunnitelmiin, ympäristötarkkailuun sekä näistä aiheutuviin kustannuksiin liittyvän selvitystyön. Tiimi on tarkastelleet erilaisin esimerkein mitä jätevakuuden laajentaminen tarkoittaisi kaivosten ympäristönsuojelussa ja millaiset kustannusvaikutukset sillä olisi. Johtopäätöksinä ja lopputulemana selvityksessä on esitetty muutoksia nykyiseen ympäristölainsäädäntöön.

"Vaikutuksia ympäristöön aiheutuu kaivoksesta riippuen kymmenien tai jopa yli sadan vuoden ajan. Etenkin vesienhoidon tiukkenevat vaatimukset lisäävät selvästi kaivoksilta edellytetyn tarkkailun kattavuutta sekä nostavat sulkemisen jälkeisen ajan vesien hallinnan vaatimustasoa", toteaa konsortiota johtanut Kaisa Vähänen AFRY Finland Oy:stä.

Lue selvitys kokonaisuudessaan Valtioneuvoston sivuilta.

Ota yhteyttä

Kaisa Vähänen - Head of Business Unit, Environment Finland

Kaisa Vähänen

Johtaja, ympäristöliiketoiminta

Ota yhteyttä: Kaisa Vähänen

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.