Suunnittelijat tarkastelemassa Koivuhovin asemaa ja Bredanportin alikulkusiltaa

Uusi pari raiteita Leppävaarasta Kauklahteen

Uusi pari raiteita Leppävaarasta Kauklahteen

Espoon kaupunkirata parantaa junaliikennettä ja tukee ympäristöystävällistä liikkumista

Espoon kaupunkirata on Helsingin ja Turun välistä junaliikennettä merkittävästi parantava hanke, jonka keskiössä tulee vahvasti olemaan laadukas ja hyvä suunnittelutyö. Lisäksi hanke edistää kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisempää liikkumista. AFRY on ollut mukana myös edellisessä suunnitteluvaiheessa vastaten tuolloin ratasuunnitelmasta.

Tässä hankkeessa AFRYn vastuulla on muun muassa rata,- geo,- silta,- arkkitehti- katu,- rakenne,- ja ympäristösuunnittelu. AFRYllä hankkeesta vastaa Etelä-Suomen silta- ja taitorakenneosastoa johtava Jukka Rusila. Hän kertoo Espoon kaupunkiradan olevan edellytys Espoo-Salo -radan toteuttamiselle, koska kasvava liikennemäärä saadaan mahdollistettua kaupunkiradan avulla.

Hän toteaa myös, että Espoon keskuksen ja Kauklahden välille sijoittuva Espoo-Salo radan liitoskohta on huomioitu jo aikaisemmassa ratasuunnitelmassa, ja molempien ratojen liitoskohdat on sovitettu yhteen kummankin hankkeen suunnittelussa.

Suunnittelijat tutkailemassa Koivuhovin asemaa ja Bredanportin alikulkusiltaa
Suunnittelijat tarkistelemassa Koivuhovin asemaa ja Bredanportin alikulkusiltaa

Haasteet ja ratkaisut

Isoihin suunnitteluhankkeisiin sisältyy aina haasteita, eikä tämäkään projekti ole niiden suhteen poikkeus. Ensinnäkin Espoon kaupunkirata on iso kaupunkiympäristössä toteutettava hanke, jossa työtä tehdään vilkkaasti liikennöidyllä radalla ja jossa on paljon paikallisliikennettä. Ratatyöt voivat myös vaatia useita rataliikenteeseen vaikuttavia täyskatkoja.

Hankkeen siltasuunnittelun tekniikkavastaava Teppo Mäkikunnaksen mukaan hankkeen haastavuutta lisäävät myös Kauniaisten alikulkusillan ja Yhtiöntien alikäytävän työvaiheistukset, jotka tulevat olemaan erittäin kompleksisia. Samassa yhteydessä hän kuitenkin toteaa, että ratkaisuna näihin haasteisiin tulevat olemaan apusiltajonot, joita voidaan käyttää työvaiheistuksen apuna. Tämän hankkeen kohdalla apusiltajonot tarkoittavat konkreettisesti sitä, että 20 metriä pitkiä apusiltaelementtejä on peräkkäin kolme kappaletta, jolloin ne muodostavat molemmille nykyisille raiteille yhtenäisen rakenteen. Apusiltojen alla työskentely tuo joustavuutta rakentamiseen junaliikenteen aikana, kun alittava liikenne voidaan siirtää tarpeen mukaan kulkemaan eri aukoista.

Kielimuuri ei hidasta yhteistyötä

Rusila kertoo myös, että jo ratasuunnitteluvaiheessa solmittu hyvä ja toimiva yhteistyö puolalaisen alikonsulttitoimiston kanssa jatkuu aktiivisesti myös tässä hankkeessa. Yhteistyötä sujuvoittaa merkittävästi muun muassa se, että Suomen siltasuunnittelutiimissä on yksi puolaa äidinkielenään puhuva rakennesuunnittelija.

Yhdistelmämallilla lisätehoa hankkeeseen

Huomionarvoista on sekin, että suunnittelussa tullaan hyödyntämään Trimble Connectissa olevaa RS1-malliaineistoa ja yhdistelmämallia. Yhdistelmämalli helpottaa ristiintarkastusta ja parantaa suunnitelmien laatua. Se mahdollistaa myös selkeämmän tulkinnan ja visuaalisen tarkastelun, mikä on helpompaa perinteisiin piirustuksiin verrattuna. Yhdistelmämalli tehostaa myös suunnittelun etenemisen esittämistä visuaalisesti.

Yksi yhdistelmämallista saatava etu on myös se, että sen kautta saadaan paljon hanketietoutta, sillä siinä on mukana 13 hanketta, jotka koostuvat Väyläviraston erillistoimeksiannoista liittyen Espoon kaupunkirataan. Lisäksi yhdistelmämalliympäristöön on integroitu yli 1500 lähtötieto- ja suunnittelumallia, joten se antaa kattavan näkymän hankkeen suunnitteluun. Näiden tietojen myötä hankkeen mittavuus, monipuolisuus ja yhteistyön tehokkuus RS1-mallin ja yhdistelmämallin käytössä korostuvat. Tämä mahdollistaa myös sen, että voimme tarjota asiakkaillemme arvokasta tietoa ja syvempää ymmärrystä hankkeen edistymisestä.

Kasvillisuuslajien tarkastelua Kauniaisten asemalla
Kasvillisuuslajien tarkastelua Kauniaisten asemalla

Miten hanke seuraavaksi etenee?


Suunnitelmat on toimitettu tilaajalle ulkoista tarkastusta varten, ja ne odottavat hyväksyntää. Kaikki tarvittavat aineistot viimeistellään joulukuun loppuun mennessä. Väylävirasto on käynnistänyt kaikkien RS1:n alueurakoiden toteuttamisen tarjousvaiheet. Tämä merkitsee sitä, että hanke etenee suunnitteluvaiheesta kohti toteutusvaihetta ja konkreettisia toimenpiteitä.

 

Kirjoittaja: Taana Tallberg

Kauniaisten alikulkusilta
Kauniaisten alikulkusilta

Ota yhteyttä

Jukka Rusila - Osastopäällikkö, sillat ja taitorakenteet, Vantaa

Jukka Rusila

Osastopäällikkö, sillat ja taitorakenteet, Vantaa

Ota yhteyttä: Jukka Rusila

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.