Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – kohti hiilineutraalia vesihuoltoa

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – kohti hiilineutraalia vesihuoltoa

Ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi muun muassa Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, jonka yhtenä tavoitteena on hiilineutraali vesihuolto Suomessa vuonna 2030. Päästötavoitteet ovat osana myös kuntien päätöksentekoa.

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut -hanke pyrki vastaamaan haasteeseen luomalla suositukset päästöjä vähentävien toimenpiteiden tunnistamiseen, suunnitteluun ja toteutukseen vesihuollossa. Julkaisu sisältää suositukset vesihuoltolaitoksen hiilijalanjäljen laskennasta, yksikköpäästöjen laskennasta asukaskohtaisesti sekä kuutiokohtaisesti talousvedelle ja jätevedelle kasvihuonekaasuprotokollaan (GHG-protocol) pohjautuen.

Toimenpidesuunnitelman luominen päästöjen vähentämiseksi hiilijalanjälkilaskennan avulla on suositeltavaa. Vesihuoltolaitos voi toteuttaa päästöjä vähentäviä toimenpiteitä myös ilman julkaisussa esitetyn kaltaista ohjeistusta. Oleellista olisi pyrkiä kohdentamaan resurssit toimenpiteisiin, joilla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus.

Päätökset hankinnoissa ja investoinneissa vaikuttavat osaltaan vesihuoltolaitoksen kokonaispäästöihin. Julkaisussa esitetään toimintaohjeita ja esimerkkipohjia myös päästöjen vähentämiseen erityyppisissä hankinnoissa sekä investointihankkeiden suunnittelun aikana. Päästöjä voi syntyä paitsi välittömästi hankinnan jälkeen (muun muassa materiaalin tuotanto ja kuljetukset), myös hankinnan kohteen elinkaaren aikana (muun muassa energian kulutus, hyödykkeiden kulutus, purku ja jätteiden käsittely).

AFRY toteutti hankkeen yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa. Hankkeen rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja seitsemän yhteistyövesilaitosta. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös SYKE:n Vesihuki-hankkeen kanssa. Hanke valmistui helmikuussa 2023.

Julkaisu on luettavissa Vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilla.

Ota yhteyttä

Anne-Mari Aurola - Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Anne-Mari Aurola

Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Ota yhteyttä: Anne-Mari Aurola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Kaisa Kämäräinen

Vastuullisuuskonsultti

Ota yhteyttä: Kaisa Kämäräinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.