Woman typing on a laptop

Virksomhetsarkitektur

Bru mellom strategi og implementasjon

Virksomhetsarkitektur fungerer som en bru mellom strategi og implementasjon. Det er et verktøy for reell digital omstilling og varig operasjonell forbedring.

For at kundene våre skal lykkes med digital omstilling, er det avgjørende med en god oversikt over virksomhetens komponenter, hvordan de henger sammen og hvordan de påvirker hverandre. Dette danner grunnlaget for å ta de gode beslutningene i tråd med strategiske mål.

Vi bistår våre kunder med å få en oversikt og forståelse for hvordan digitalisering påvirker virksomhetens organisasjon, produkter og resultater. Arkitektene våre er sertifiserte og jobber etter kjente standarder.

Rune Hjortdahl - Direktør Digital Services i Norge
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Rune Hjortdahl

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.