Akutcenter Viborg

Akutcenter Viborg - totalrådgivning

Om projektet

Som en del af konsortiet Projektgruppen Viborg var AFRY totalrådgiver på Regionshospitalet Viborg, der er et af Region Midtjyllands største akuthospitaler.

Det nye akutcenter sikrer bedre og tryggere vilkår for både personalet og patienter. Centerets nye hovedindgang gør det nemmere for patienter at finde frem til det rette sted, samtidig med at enestuerne på sengeafsnittene giver bedre mulighed for dialog og fortrolighed mellem læger og patienter.

For at opnå en enkelt og effektivt behandlingsforløb, båret af en stærk teamtankegang blandt personalet, sikrer akutafdelingen en hensigtsmæssig placering af de bærende funktioner. Således skabes der korte gangforløb og stor nærhed blandt de forskellige specialer og servicefunktioner.

Ambulancetilkørslen har direkte adgang til akutafdelingen fra ambulancehallen. Der er ligeledes direkte adgang til akutrummene, traumeområdet, koordineringsområdet, multifunktionsrummene og billeddiagnostikområdet på niveau 1.

 

AFRY's rolle

AFRY har ydet rådgivning inden for alle ingeniørfag, herunder konsortie- og projekteringsledelse af totalrådgivning, udbudsstrategi, forhandling og tilsyn, arbejdsmiljøkoordinering (P), miljøundersøgelser (pcb og bly), akustik- og brandrådgivning samt BMS. Desuden har AFRY bidraget med en anerkendt statiker på projektet.

Fakta

AREAL

28.000 m2

START

2012

SLUT

2019

ENTREPRISEFORM

Storentreprise

 

Samarbejdspartnere

ARKITEKT

Sweco Architects 

AART 

 

Carsten Rodal - Department Director, Building Design, Herning, Buildings (Denmark)
Carsten Rodal
Department Director, Building Design, Herning, Buildings (Denmark)

Vil du vide mere?

Kontakt Carsten Rodal

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.