Ny Nord

Projekt: Nye Nord - projektering af konstruktioner, VVS og ventilation

Om projektet

Nye Nord har til formål at muliggøre hospitalsbehandling efter nutidens standarder, skabe et godt patient- og arbejdsmiljø, og skabe en bygningsmæssig kapacitet til en aktivitetsudvidelse.

Projektet omfatter et nybyggeri, der skal rumme intensivafsnit, opvågnings-/perioperativt afsnit, operationsstuer, sengeområde med enestuer, samt ambulatorieområde og auditorium.

 

AFRY's rolle

AFRY projekterer VVS og ventilation, energi og indeklima, renrumsinstallationer, el, CTS, kloak/anlæg og konstruktioner, samt koordinering af de øvrige tekniske fag. Herudover foretages miljøledelse, brand-, energi- og indeklima samt akustikrådgivning.

Fakta

AREAL

10.700 kvadratmeter

START

2016

SLUT

2018

ENTREPRISEFORM

Totalentreprise

 

Samarbejdspartnere

ARKITEKT

Aarhus Arkitekterne

ENTREPRENØR

NCC