Infra-Buildings, HVAC

VVS og ventilation

Få det optimale indemiljø

Varme, ventilation, vand og sanitet er nøglen til enhver bygning. Med de rigtige installationer nedbringer du driftsomkostningerne og får bedre mulighed for at kontrollere indeklimaet.

Skjult bag mure, lofter og vægge løber bygningens netværk af varme, vand, ventilation og bringer komfort ind i hverdagen. VVS-installationer og ventilationsanlæg handler om at etablere det bedst tænkelige indeklima – og for AFRY betyder det at skabe de mest enkle og operationelle løsninger ud fra et ofte kompliceret udgangspunkt.

Vi samler trådene til det optimale indemiljø

Når mange systemer skal samles til funktionelle og æstetiske installationer, er det vigtigt at afdække behovene hos de mange brugere og involverede. Kun på den måde kan installationer, systemer og materialer til nybyggeri og renovering blive optimeret, så besparelserne bliver fundet de rigtige steder. – Og kun på den måde får bygningen de indemiljøer, som byder på godt indeklima med trivsel.

Ventilationsanlæg med indbygget arbejdsglæde

De fleste mennesker tilbringer 90% af tiden indendøre. Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er i orden, fordi dårligt indeklima kan gøre os syge og forårsage astma og allergi. Et velprojekteret mekanisk ventilationssystem sørger for et tilpas tørt og sundt indeklima med gode reguleringsmuligheder. Et ventilationsanlæg med varmegenvinding sparer desuden varme og dermed energi.

Professionel rådgivning luner på varmeregnskabet

Både energimæssigt og miljømæssigt byder besparelser på energien på et meget stort potentiale, da energiforbruget til bygninger udgør 40 procent af Danmarks energiforbrug.

Vi tilbyder professionel energirådgivning til alle former for byggerier, også lavenergibyggeri til private og professionelle. Ligesom vi rådgiver kommuner, varmeværker og private virksomheder om planlægning, projektering og udfærdigelse af udbudsmateriale til tilsyn i udførelsesfasen, når det gælder tilslutning til forsyningsanlæg.

Michael Boye

Afdelingschef VVS